KNOW

KNOW staat voor Kennis Netwerk Onderwijspraktijk en Wetenschap. De artikelen van KNOW zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van vele betrokkenen waaronder Kennisnet, LOOK, KPC Groep, Stichting Lucas Onderwijs, Freudenthal Instituut, Expertisecentrum Nederlands, de LPC, PO-Raad, VO-raad en wetenschappers. Het project KNOW had tot doel om de afstand te overbruggen tussen de onderwijspraktijk en het wetenschappelijk onderwijsonderzoek. Het project is in 2014 afgerond.