Filteren

427 resultaten

427 resultaten Sorteren op Wis alle filters
Leerlingen werken in een klaslokaal
  • VO

Beïnvloedt tweetalig onderwijs de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?

Leerlingen die tweetalig onderwijs krijgen, bouwen een significante voorsprong op in woordenschatkennis en schrijfvaardigheid. Het tweetalig onderwijs heeft geen negatief effect op de kennis van andere vakken (zoals geschiedenis).

07 september 2018 | onderzoek

Twee leerlingen doen een letterspel
  • PO
  • SO

Zo houd je letters flitsen leuk in groep 3 Video

Letters flitsen saai? Dat hoeft niet meer met de tips van Amber van Nieuwburg. Zij oefent dagelijks spelenderwijs de letters met haar groep. Met een hoge betrokkenheid en geautomatiseerde letterkennis als resultaat.

27 augustus 2018 | praktijk

Leraar helpt leerling in het technieklokaal.
  • VO
  • SO

Vso-leerlingen behalen schooloverstijgend hun vmbo-diploma Video

Een aantal vso-leerlingen van het Odyzee College volgt praktijkvakken op de Pontes Scholengroep, een reguliere vmbo. Dit symbiose onderwijs biedt leerlingen de kans op een volledig vmbo-diploma in plaats van deelcertificaten.

17 augustus 2018 | praktijk

  • VO

Zelfevaluatie-instrument biedt leerling en leraar houvast bij leren onderzoeken

Met het zelfevaluatie-instrument verbeteren leerlingen eenvoudig de kwaliteit van hun onderzoek. Leraren gebruiken het voor formatieve feedback of beoordelen van onderzoek.

09 juli 2018 | praktijk

leraar en leerlingen werken op de grond met tablets
  • PO

Kan geautomatiseerde feedback op digitale oefeningen instructie van de leraar vervangen?

De onmiddellijke feedback die digitale oefenprogramma’s geven, maken digitale omgevingen effectief. Maar een direct causaal verband vaststellen is moeilijk. Digitale feedback kan daarom beter als aanvulling en niet als vervanging van de leraar worden gebruikt.

09 juli 2018 | onderzoek

scholieren in een kring met boeken voor zich
  • MBO

Leiden taalopdrachten in een beroepsgerichte context tot grotere leeropbrengsten?

Betekenisvolle opdrachten, die samenhangen met de beroepscontext, helpen de mbo-student in zijn (vreemde)taalontwikkeling.

02 juli 2018 | onderzoek