Filteren

23 resultaten

23 resultaten Sorteren op
  • PO
  • VO

Innovatief onderwijs

Wanneer is er sprake van passend onderwijs?

bijgewerkt op 07 mei 2013 | onderzoek

Leerling in een klaslokaal bij MBO Amersfoort
  • VO
  • MBO

Leerlingen spijkeren hun vaardigheden bij tijdens de Zomerschool van MBO Amersfoort Video

In de zomervakantie kunnen leerlingen bij de Zomerschool van MBO Amersfoort extra lessen in Nederlands, rekenen, Engels en Duits volgen. Zo beginnen leerlingen goed voorbereid aan hun nieuwe opleiding of het nieuwe schooljaar.

bijgewerkt op 29 juni 2018 | praktijk

leraar helpt een leerling met zijn werk
  • VO

Kleine klas geeft havo- en vwo-leerlingen met ondersteuningsbehoefte extra begeleiding Video

Op initiatief van ouders krijgen havo- en vwo-leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het Matrix Lyceum extra begeleiding en les in kleine klassen, zodat zij zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.

14 juni 2018 | praktijk

tekening van bedrijven die zich richten op het mbo
  • MBO

Positieve leerervaringen voor laaggeschoolden

Laagopgeleiden nemen relatief weinig deel aan scholing. Hoe kunnen het beroepsonderwijs en werkgevers ervoor zorgen dat ook laaggeschoolden kunnen voldoen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt?

26 juni 2018 | onderzoek

Leraar helpt leerling in het technieklokaal.
  • VO
  • SO

Vso-leerlingen behalen schooloverstijgend hun vmbo-diploma Video

Een aantal vso-leerlingen van het Odyzee College volgt praktijkvakken op de Pontes Scholengroep, een reguliere vmbo. Dit symbiose onderwijs biedt leerlingen de kans op een volledig vmbo-diploma in plaats van deelcertificaten.

17 augustus 2018 | praktijk

jongen met schooltas op de fiets
  • PO
  • VO

Aangepaste leerwegen voor 10-14 jarigen

Biedt een aparte schoolomgeving voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar een oplossing voor problemen die sommigen van ondervinden bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs?

bijgewerkt op 29 november 2013 | onderzoek