Daltononderwijs – de weektaak

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 februari 2010

Op OBS De Dukdalf te Hendrik Ido Ambacht, een daltonschool, wordt gewerkt aan het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling door middel het werken met weektaken. Leerlingen hebben vrijheid bij het werken aan deze taak. De vrije keuze ligt in:

  • het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken;
  • het al of niet raadplegen en de keuze van de hulpbronnen;
  • alleen werken of samenwerken met andere leerlingen;
  • de tijd die aan de verschillende onderdelen van de taak wordt besteed.

Deze manier van zelfstandig werken komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Leerlingen willen graag zelf actief bezig zijn.
Een tweede voordeel is dat leerlingen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die hulp nodig hebben.

De weektaak is het middel om het principe van zelfstandigheid te stimuleren. Op bepaalde tijden van een dag wordt in elke groep gewerkt aan de weektaak. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de weektaak zelf kiezen aan welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met een andere leerling gemaakt worden. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten niet duidelijk zijn.
Het werken met taken en het opbouwen van zelfstandigheid begint in groep 1. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • Kinderen krijgen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen.
  • Door te werken met weektaken begeleidt de leerkracht de kinderen stap voor stap in de richting van geheel zelfstandig werken (voortgezet onderwijs).
  • Kinderen kunnen hun kennis verbreden door extra taken te maken.
  • Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, volgt een andere uitleg of wordt gebruik gemaakt van ander oefenmateriaal.

De weektaak is een onderdeel van de dalton visie, maar ook in het reguliere onderwijs is de weektaak toepasbaar.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.