Leraar24.nl: deskundig, praktisch en direct toepasbaar

Leraar24.nl biedt jou ondersteuning in je professionele ontwikkeling als leraar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
Je vindt hier artikelen, gebaseerd op kennis en ervaring uit de onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek. Door de verschillende thema’s biedt leraar24.nl inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk.

Leraar24.nl sluit aan bij de vernieuwde bekwaamheidseisen zoals opgesteld door de beroepsgroep van leraren. De pedagogische, didactische en vakinhoudelijke bekwaamheid van de leraar staat hierbij centraal. De redactie van leraar24.nl bestaat uit leraren die de video’s en artikelen maken. Voor de artikelen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek werkt de redactie samen met wetenschappelijke onderzoekers via het NRO en de Kennisrotonde. Door kennis en ervaring te delen op leraar24.nl, Twitter of Facebook inspireren leraren elkaar om te groeien in hun vak en daardoor verder te professionaliseren.

Ben jij leraar en heb je suggesties voor onderwerpen op leraar24.nl? Neem dan contact met ons op zodat we artikelen maken die aansluiten bij jouw wensen.

Leraar24, samenwerking van onderwijsorganisaties

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Stichting Kennisnet en het CAOP, werken nauw samen aan het ondersteunen van jouw professionele ontwikkeling als leraar.

  • Het CAOP coördineert de redactie, het maken van de video’s en artikelen in de categorieën praktijk en opinie en het contact met de meewerkende leraren.
  • Het NRO is verantwoordelijk voor de artikelen over wetenschappelijk onderwijsonderzoek.
  • Kennisnet zorgt voor de leraar24.nl techniek en functionaliteit en de artikelen over ict en onderwijs.