Over Leraar24

Leraar24 blijvend in ontwikkeling: deskundig, praktisch en direct toepasbaar

Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren in staat stelt hun vak op een goede manier uit te voeren.

De video’s en artikelen op Leraar24 zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het platform geeft achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.

Leraar24 sluit aan bij de herijkte bekwaamheidseisen zoals opgesteld door de beroepsgroep van leraren. Het gaat dan om pedagogische, didactische en vakinhoudelijke bekwaamheid.

De redactie van Leraar24 bestaat uit leraren die actief werken aan de ontwikkeling van video’s en artikelen. Voor de artikelen en video’s die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek werkt de redactie samen met onderzoekers via het NRO en de Kennisrotonde.

De interactiemogelijkheden op Leraar24 en social media stimuleren leraren om met elkaar en andere deskundigen ervaringen en kennis te delen. Alle informatie op Leraar24 is gratis te raadplegen en gebruiken.

Leraar24 biedt kwalitatief hoogwaardige informatie die aansluit bij de behoeften van leraren. Hiertoe hanteert de redactie kwaliteitscriteria en redactionele richtlijnen.

Ben je leraar en heb je suggesties voor onderwerpen op Leraar24, neem dan contact met ons op.

Leraar24, een initiatief van diverse onderwijsorganisaties

Leraar24 wordt gedragen door de Onderwijscoöperatie, het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek en Kennisnet.

  • De Onderwijscoöperatie is verantwoordelijk voor de praktijkvoorbeelden en de relatie met leraren.
  • Het NRO is verantwoordelijk voor de artikelen voortkomend uit wetenschappelijk onderwijsonderzoek.
  • Kennisnet is verantwoordelijk voor de techniek achter Leraar24 en voor een aantal artikelen over ict en onderwijs.

Deze organisaties zorgen ervoor dat Leraar24 blijft aansluiten bij de behoeften van de leraar. En dat de informatie op Leraar24 kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar is.

De redactie hanteert kwaliteitscriteria en redactionele richtlijnen die de kwaliteit van de informatie waarborgen.