Driehoeksgesprek voeren met handelingsgericht werken

lerarenredactie | bijgewerkt op 05 augustus 2019

Op de Christelijke Daltonbasisschool De Maten worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. In driehoeksgesprekken tussen ouders, leraren én leerlingen ligt het initiatief bij de leerlingen. Die kan zelf goed aangeven bij de leraar en de ouders wat goed gaat of wat beter kan. Leraren Renate de Heuver en Eline van der Vegt vertellen in deze video wat het effect is van driehoeksgesprekken en hoe je ze kunt organiseren.

Basisschool De Maten in Den Ham wil vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW) de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces verhogen. Hierbij is een driehoeksgesprek met leerlingen heel belangrijk. Onder andere omdat zij vaak heel goed kunnen aangeven wat ze goed kunnen, wat anders moet en wat ze daarbij nodig hebben. Ook zijn de oplossingen die de kinderen zelf aandragen vaak het eenvoudigst. Daarbij komt dat de leerling zich meer inzet voor zijn eigen idee dan voor een opgelegde maatregel (Arja Kerpel, 2014).

Het driehoeksgesprek in de praktijk

Om het driehoeksgesprek vorm te geven vullen de leerlingen vooraf een evaluatieformulier in. Dit formulier vormt de input voor het gesprek. Op deze manier komt er een gesprek tussen de leraar en de leerling tot stand in plaats van een gesprek van de leraar over de leerling. De leraar maakt vervolgens een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk, maakt afspraken met de leerling (en eventueel ouders) die het kind bewaart in het portfolio en maakt een verslag van het gesprek voor het leerlingvolgsysteem. De gemaakte afspraken komen terug in de dagelijkse lessen en worden regelmatig geëvalueerd in de kindgesprekken.

Meer lezen over driehoeksgesprekken en handelingsgericht werken?

Lees relevante artikelen op leraar24.nl over:

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.