Met dit oudergesprek laat je de leerling floreren
praktijk
po

Met dit oudergesprek laat je de leerling floreren

Ouders en school hebben elkaar nodig om een kind succesvol te laten leren. Bij handelingsgericht werken zorgt een school voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, met de onderwijsbehoefte van het kind als vertrekpunt. Bekijk hoe leraren van verschillende scholen een goed gesprek met ouders en leerlingen voeren, en in samenspraak passende ondersteuning bieden.

 • Deze video kan worden embed

Je brengt een kind een stap verder door systematisch en planmatig te werken, maar ook door goed onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Dat is het uitgangspunt van handelingsgericht werken. Gesprekken met ouders en leerlingen over wat ze willen leren (ook in houding en gedrag) en wat ze daarbij nodig hebben, is hier een belangrijk onderdeel van. 

Structureer leerlinggesprek met formulier

“Er wordt heel vaak over leerlingen gepraat, maar bij handelingsgericht werken is het juist belangrijk om mét leerlingen te praten”, zegt Noëlle Pameijer, school- en kinderpsycholoog en expert op het gebied van handelingsgericht werken. Een formulier helpt om het gesprek te structureren, vertelt zij in bovenstaande video. Daarin zie je ook hoe een leraar op de Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum, dat in de praktijk brengt.

Tips om een goed leerlinggesprek te voeren:

 • Zorg voor een rustige plek om te praten;
 • Bereid het gesprek en de vragen goed voor;
 • Spreek positieve verwachtingen uit die je hebt van een leerling;  
 • Luister open en oprecht naar wat de leerling aangeeft. 

Gesprek met leerling: een kindplan

Op basisschool Kleine Prins in Ede zijn zowel leraren als de leerlingen en hun ouders positief over de leerlinggesprekken. Leerlingen leren daardoor kritisch denken, vinden het leren zinvoller en hun welbevinden neemt toe. Leraar Daphne Kupers: “In groep 5/6 zijn leerlingen al bewust van hun leerproces. Ze kunnen goed meedenken.” Door die eigen verantwoordelijkheid is de leerling meer betrokken en gemotiveerd, vertellen de leraren in onderstaande video. Zij maken vervolgens met de leerling een plan om de doelen te bereiken die ze besproken hebben. Na ongeveer drie weken evalueren ze hoe het gegaan is.

 • Deze video kan worden embed

Gesprek met ouders: een gedeeld belang

Op de Annie M.G. Schmidtschool staat ouderbetrokkenheid ook hoog op de agenda. Constructief communiceren zorgt voor vertrouwen in elkaar. De school heeft met alle ouders een kennismakingsgesprek, want zij hebben waardevolle informatie over hun kind. In de video zie je hoe ouders en leraren een gesprek voeren over het rapport. Psycholoog Noëlle Pameijer legt uit hoe ouders en leraren kunnen werken aan hetzelfde doel: de ontwikkeling van het kind.

 • Deze video kan worden embed

Gouden driehoek

Op basisschool De Maten in Den Ham voeren ze driehoeksgesprekken, ook wel de gouden driehoek genoemd. De leerling, leraar en ouders bespreken samen aan welke doelen het kind gaat werken. Dit kan gaan om leerdoelen, maar ook om houding of gedrag. In de video vertelt leraar Eline van der Vegt dat leerlingen heel goed kunnen aangeven wat er speelt en dat het nuttig is als ouders daarin worden meegenomen. Ter voorbereiding op het gesprek vullen de ouders en leerlingen een gespreksformulier in. Door met zijn drieën om tafel te zitten zijn de afspraken die worden gemaakt dan meteen duidelijk.

 • Deze video kan worden embed

Omgekeerde oudergesprekken

Je kunt oudergesprekken ook omkeren. In dit geval vertellen de ouders hoe het gaat en wat hun kind nodig heeft. Dit vanuit de gedachte dat ouders hun kind het best kennen en dat je vanuit hun inzichten samen doelen kunt stellen. Aan de hand van vaste vragen, kun je het gesprek met ouders op gang helpen. Een omgekeerd oudergesprek is een goede manier om het schooljaar mee af te trappen.

Effecten handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken gaat uit van een aantal principes om elke leerling goed onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Dat zijn onder andere:

 • Doelgericht werken;
 • De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal;
 • Wisselwerking, afstemming en constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen bij het onderwijs, zoals het kind, de ouders, leraren, intern begeleiders, schoolleiders en andere deskundigen; 
 • De werkwijze is systematisch en transparant.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat handelingsgericht werken effectief kan zijn om op een systematische manier kwaliteitsaspecten van het onderwijsleerproces, zorg en begeleiding en kwaliteitszorg te bewerkstelligen. Het stimuleert opbrengstgericht werken en dat verbetert de leerresultaten.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.