praktijk
po
vo
mbo
so

Stichting leerKRACHT

‘Elke dag samen een beetje beter’. Dat is het uitgangspunt van Stichting leerKRACHT. Het leerKRACHT-programma biedt leraren hulpmiddelen om samen met collega’s en leerlingen iedere dag hun onderwijs te verbeteren; een manier om op school een cultuur te creëren waarin iedereen van en met elkaar leert. Leraren hebben hierdoor meer plezier in hun werk. Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken bij hun onderwijs.

De aanpak van Stichting leerKRACHT is laagdrempelig en maakt continu werken aan kwaliteitsverbetering eenvoudiger. Het leerKRACHT-programma bestaat uit vier instrumenten, die elkaar onderling versterken:

  • BordsessiesBordsessies zijn effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
  • Gezamenlijk lesontwerpLeraren vertalen de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Ze bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
  • Lesbezoek en feedback Leraren gaan bij elkaar in de les kijken of het gezamenlijk lesontwerp het beoogde effect op de leerling heeft en bespreken dit samen na.
  • De stem van de leerling Leerlingen vormen de inspiratiebron voor verbetering. Ze geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen. Dit creëert grote leerlingbetrokkenheid.

Het is de bedoeling deze instrumenten regelmatig te gebruiken en met het hele team. Op deze manier ontstaat een cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’. Een cultuur waarin alle leraren, ondersteund door de schoolleiding, elke dag van elkaar leren en samen het onderwijs verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat het hele team de aanpak omarmt en dat deze niet van bovenaf wordt opgelegd.

Ervaringen van leraren met de methode van leerKRACHT

De aanpak van Stichting leerKRACHT wordt al op meer dan 750 scholen met succes gebruikt. In onderstaande video’s vertellen leraren wat werken met leerKRACHT voor hen betekent.

Waarom werkt de aanpak van leerKRACHT?

De leerKRACHT-aanpak helpt scholen een cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Deze aanpak is gebaseerd op drie pijlers.

1. Lessen uit schoolsystemen met goed onderwijs

Er zijn een aantal landen en regio’s waar het onderwijs nog beter is dan in Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld Ontario, Massachusetts, Shanghai, Estland, Singapore en Finland. In al deze systemen ligt de focus al jaren op de kwaliteit van leraren. In scholen bestaat een professionele cultuur, waarin leraren van elkaar leren en samen het onderwijs steeds een beetje beter maken. Leraren analyseren samen lessen, bezoeken elkaars lessen, kijken naar het effect van lessen op de leerlingen en geven elkaar daarna feedback. Die manier van werken is ook de basis voor de aanpak van leerKRACHT.

2. De manier waarop bedrijven ‘continuous improvement’ vormgeven

Wat voor scholen geldt, werkt ook voor bedrijven. Als je de kwaliteit van een product wilt verbeteren, werk je samen in een cultuur van ‘continuous improvement’. Daarom organiseert Stichting leerKRACHT elk jaar voor zo’n 1.000 leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders bezoeken aan grote Nederlandse bedrijven die allemaal zo werken. Leraren of schoolleiders gaan bijvoorbeeld bij Bol.com, Albert Heijn en Philips kijken naar hun bordsessies. Wat ze daar zien – de manier waarop bedrijven zo’n verbetercultuur creëren – is de basis voor leerKRACHT-aanpak.

3. Stichting leerKRACHT werkt zelf ook aan continue verbetering

Stichting leerKRACHT is in 2012 gestart met 16 pilotscholen. In intensieve workshops met hun leraren en schoolleiders is het eerste ontwerp van de leerKRACHT-aanpak gemaakt; een aanpak die toegesneden is op de behoeften van Nederlandse scholen.

Na een jaar proefdraaien zijn de ervaringen van de pilotscholen verwerkt in een verbeterde aanpak voor de scholen die in 2013 van start gingen. Tot op de dag van vandaag werkt Stichting leerKRACHT continu aan verbetering van hun methode. Daarbij zijn ze ook erg geïnteresseerd in scholen die afwijken van de oorspronkelijk aanpak, omdat ze daar veel van kunnen leren. Zo waren er bijvoorbeeld scholen die hun leerlingen actief betrokken bij het verbeterproces. Dat werkte zo goed dat leerKRACHT de ‘stem van de leerling’ toevoegde aan hun instrumenten. Met de input van zo’n 600 scholen is de leerKRACHT-aanpak dus steeds verder aan het ontwikkelen.

Wat zegt onderzoek over de methodiek van leerKRACHT?

Uit een internationaal onderzoek dat McKinsey in 2010 deed, blijkt dat het Nederlandse onderwijs goed is, maar niet beter wordt. Dit terwijl andere landen en regio’s wel enorme stappen hebben gezet op het gebied van onderwijskwaliteit. De conclusie van dit onderzoek is dat een specifieke set hulpmiddelen goed werkt om het onderwijs significant te verbeteren. Stichting LeerKRACHT heeft deze interventies samengevoegd in hun aanpak.

De Universiteit van Utrecht heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de impact van de leerKRACHT-aanpak, met subsidie van het Ministerie van Onderwijs.

Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek om te kijken of leerKRACHT op middelbare scholen helpt bij kennisdeling en kennisbenutting. Het betreft een relatief klein onderzoek onder vijf leerKRACHT-scholen.

De conclusie was dat het leerKRACHT-programma bijdraagt aan kennisontwikkeling en kennisdeling van docenten en een positieve invloed heeft op het onderwijs. De kennisontwikkeling betreft praktisch toepasbare kennis en persoonlijke vaardigheden.

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.