praktijk
po

Wat is epilepsie en hoe ga je ermee om in de klas?

Epilepsie is een aandoening die zich uit in aanvallen doordat de activiteit in de hersenen tijdelijk verstoord is. Deze aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. De een raakt bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen. Iemand anders staart een paar seconden voor zich uit en reageert niet op aanspreken. Het bewustzijn kan verlaagd zijn. Of iemand ervaart kleine schokjes doordat de spieren zich plotseling samentrekken.

Epilepsie komt geregeld voor bij kinderen maar wordt niet altijd herkend door leraren. Zeker absences worden regelmatig verward met dromerig gedrag. Absences zijn epileptische aanvallen die veel voorkomen in de basisschoolleeftijd. Tijdens een absence staart het kind kort, 3-20 seconden, voor zich uit. Omdat het korte momenten van afwezigheid zijn merkt de omgeving absences vaak niet op. Doordat de leerling steeds stukjes informatie mist kan hij zich anders gaan gedragen of ontstaan leerproblemen.

Het Epilepsiefonds heeft daarom een lespakket ontwikkeld om epilepsie onder de aandacht te brengen. Het lespakket is bedoeld voor leraren en leerlingen in het basisonderwijs en geeft informatie en adviezen.

Informatie over epilepsie voor de leraar

 • Bekijk de documentaire waarbij twee kinderen met epilepsie worden gevolgd. Hun ouders, leraar, interne begeleider, onderwijskundig begeleider en sportbegeleider vertellen wat de epilepsie betekent voor het kind en voor hen. De kinderneuroloog vertelt over epilepsie en wat voor gevolgen deze aandoening kan hebben.
 • Meer informatieve video’s over epilepsie:

  Wat is epilepsie?

  Hoe herken je een absence?

  Wat doe je bij leerproblemen?

  Wat zijn aandachtspunten op school?

 • Lees de Informatie – en instructiekaart voor leraren: Wat is epilepsie? Wat is een absence? En wat moet je doen bij aanvallen?

Informatie over epilepsie voor de leerling

Meer weten?

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.