Smartphones niet langer welkom in de klas
praktijk
po vo mbo so

Smartphones niet langer welkom in de klas

Vanaf 1 januari 2024 zijn smartphones en andere (smart)apparaten niet meer welkom in het voortgezet onderwijs, tenzij je ze op educatieve wijze inzet. Ook in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs is dit vanaf schooljaar 2024/2025 het geval. Zo zorg je voor een goed smartphonebeleid op jouw school.

© Wiebe Kiestra

Sommige scholen weerden telefoons al uit de lessen en maakten gebruik van speciale telefoontassen. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle scholen smartphones, smartwatches en soortgelijke apparaten weren uit de klaslokalen. Het ministerie van OCW en organisaties als de VO-raad, Sectorraad GO en LAKS hebben met elkaar afgesproken dat smartphones niet langer gewenst zijn in het voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs en het speciaal onderwijs zullen vanaf het schooljaar 2024/2025 volgen. Dat betekent dat elke school een duidelijk smartphonebeleid moet formuleren en vormgeven. Dit mag in samenspraak met leraren, ouders en leerlingen.

Alleen nog voor educatieve doeleinden

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sociale media en niet-educatieve apps zorgen voor te veel afleiding in de klas. In de Tweede Kamer is een motie ingediend voor een landelijk verbod op alle scholen. Totdat die motie wordt behandeld, is sprake van een ‘nee, tenzij’-uitgangspunt.

Dit houdt in dat scholen wél de ruimte krijgen om smartphones en andere apparaten op educatieve wijze in te zetten. Er moet in dat geval een duidelijke visie zijn op het gebruik van de apparaten, een visie die terugkomt in het smartphonebeleid. Het formuleren van duidelijk beleid dat door het hele team wordt onderschreven, past bij het werken aan vaardigheden rond digitale geletterdheid. De smartphone is tenslotte een belangrijk onderdeel van het leven van leerlingen en ze moeten hier op een verantwoorde wijze mee leren omgaan. 

Zo ontwikkel je een smartphonebeleid

De publicatie Schoolbeleid voor smartphones van Kennisnet helpt je bij het opstellen van een helder smartphonebeleid. Naast praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek bevat de publicatie ook een uitgebreid stappenplan voor het ontwikkelen en naleven van een smartphonebeleid.

1. Bepaal de huidige situatie
Wat is de visie van de school en wat zijn de huidige schoolregels als het gaat om smartphonegebruik?

2. Organiseer gesprekken
Richt een werkgroep in met als doel gezamenlijke uitgangspunten en afspraken te bespreken. Het is handig om de mr hierbij te betrekken.

3. Formulier het beleid
Probeer het smartphonebeleid zo helder mogelijk te formuleren. Neem hierin sowieso iets op over het overtreden van de regels en houd rekening met de praktische problemen die kunnen ontstaan zonder smartphone (hoe blijven leerlingen bijvoorbeeld op de hoogte van roosterwijzigingen?).

4. Communiceer duidelijk
Informeer leraren, leerlingen en ouders over het smartphonebeleid en de visie van de school. Neem informatie hierover op in de schoolgids.

5. Zorg dat het beleid gedragen wordt
Maak duidelijk dat leraren een voorbeeldfunctie in de school hebben wat betreft de uitvoering van het smartphonebeleid. Blijf gesprekken voeren met ouders, leerlingen en leraren over waarom voor dit beleid is gekozen.

6. Evalueer het beleid
Vraag naar de ervaringen van alle betrokkenen en stel het beleid indien nodig bij.  

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.