Kindermishandeling: hoe herken je het en wat moet je doen?
praktijk
po vo so

Kindermishandeling: hoe herken je het en wat moet je doen?

Hoe herken je als leraar signalen van kindermishandeling en wat kun je eraan doen? Een eerste stap is het bespreekbaar maken en hulp bieden. Lees meer over de signalen waar je als leraar in het po en vo alert op moet zijn.

 • Deze video kan worden embed

Ben Rensen, kinderarts GGD, vertelt in de video hoe je signalen van mishandeling of verwaarlozing van kinderen herkent. Als een kind er zelf iets over vertelt, mag je als leraar geen geheimhouding beloven. Wel moet je aangeven samen hulp te gaan zoeken. 

Signalen van kindermishandeling

Verzuim of te laat komen een teken kan zijn dat er iets aan de hand is met een kind. Ook gedragsverandering, stiller of juist agressief worden, is zo’n signaal. Het hoeft niet altijd om kindermishandeling te gaan, maar leraren moeten wel alert zijn. Let bijvoorbeeld op als bij leerlingen in het voortgezet onderwijs sprake is van:

 • Spijbelen
 • Terugval in schoolprestaties
 • Faalangstig zijn
 • Overgewicht of anorexia
 • Negatieve aandacht vragen
 • Suïcidaal gedrag of opmerkingen
 • Drugs en/of drankgebruik

Signalen van leerlingen in het basisonderwijs kunnen gezien hun leeftijd net anders zijn:

 • Bang zijn en zich terugtrekken
 • Contactproblemen met andere kinderen hebben
 • Negatieve aandacht vragen
 • Lichamelijke klachten (buikpijn of lusteloos), blauwe plekken
 • Ongelukkig of depressief zijn
 • Verseksualiseerd en grensoverschrijdend gedrag vertonen

Verantwoordelijkheid leraar: dit kun je doen

Schooldirecteur Bonnie Belle vertelt in onderstaande video over haar ervaring met kindermishandeling. Zij pleit ervoor dat leraren een vermoeden van kindermishandeling melden bij de intern begeleider of de schoolleiding, zodat zij stappen kunnen ondernemen. 

Mishandelde kinderen of degenen die hen mishandelen, zullen meestal niet uit zichzelf over de situatie vertellen. Daarom is het belangrijk dat personen in de omgeving van het kind alert zijn op signalen en actie ondernemen als zij vermoedens hebben van mishandeling of misbruik. Dit kun je doen als je een vermoeden hebt van kindermishandeling:

 • Deel het met de schoolleiding
 • Bespreek het met de ouders, bied hen hulp aan

Bekijk de video.

 • Deze video kan worden embed

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Bekijk de video met de stappen.

 • Deze video kan worden embed

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.