praktijk
po
vo
so

Kindermishandeling: hoe herken je het en wat moet je doen?

Gemiddeld zit er in elke klas een leerling die slachtoffer is van kindermishandeling. Hoe kun je als leraar de signalen herkennen en welke hulp kun je bieden? In dit artikel krijg je een overzicht. 

 • Embedcode

Kindermishandeling of verwaarlozing kan in elk type gezin voorkomen. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling:

 • Lichamelijke verwaarlozing of mishandeling
 • Psychische of emotionele verwaarlozing of mishandeling
 • Seksueel misbruik

Herkennen van signalen van kindermishandeling

Voor leraren is het niet altijd eenvoudig om een signaal van kindermishandeling op te pikken. Dat is ernstig want de gevolgen van verwaarlozing of mishandeling zijn groot. Kinderen ontwikkelen een laag gevoel van eigenwaarde en worden onzeker. Ook kunnen zij leer- en concentratieproblemen krijgen en achterstanden oplopen.

Ben Rensen, kinderarts GGD, legt in de video uit dat verzuim of te laat komen een teken kan zijn dat er iets aan de hand is met een kind. Ook gedragsverandering, stiller of juist agressief worden, is zo’n signaal. Het hoeft niet altijd om kindermishandeling te gaan, maar leraren moeten wel alert zijn. Let bijvoorbeeld op als jonge leerlingen:  

 • bang zijn en zich terugtrekken
 • contactproblemen met andere kinderen hebben
 • negatieve aandacht vragen
 • lichamelijke klachten (buikpijn of lusteloos) hebben, of blauwe plekken
 • ongelukkig of depressief zijn
 • verseksualiseerd en grensoverschrijdend gedrag vertonen

Zodra kinderen de puberteit bereiken, kan hun gedrag veranderen waardoor je als leraar op andere signalen moet letten, zoals:

 • Spijbelen
 • Terugval in schoolprestaties
 • Faalangstig zijn
 • Overgewicht of anorexia
 • Negatieve aandacht vragen
 • Suïcidaal gedrag of opmerkingen
 • Drugs en/of drankgebruik

Verantwoordelijkheid leraar: dit kun je doen

Schooldirecteur Bonnie Belle vertelt in de video over haar ervaring met kindermishandeling. Zij pleit ervoor dat leraren een vermoeden van kindermishandeling melden bij de intern begeleider of de schoolleiding, zodat zij stappen kunnen ondernemen. 

Mishandelde kinderen of degenen die hen mishandelen, zullen meestal niet uit zichzelf over de situatie vertellen. Daarom is het belangrijk dat personen in de omgeving van het kind alert zijn op signalen en actie ondernemen als zij vermoedens hebben van mishandeling of misbruik. Dit kun je doen als je een vermoeden hebt van kindermishandeling:

 • Deel het met de schoolleiding
 • Bespreek het met de ouders, bied hen hulp aan

Hulp en advies van Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld, telefoon 0800-2000, 24/7 bereikbaar. Medewerker Els van Beek legt uit hoe Veilig Thuis hulp en advies kan bieden als er vermoedens zijn van kindermishandeling. Belangrijk is dat leraren hun zorgen delen met de schoolleiding en samen hulp zoeken voor de leerling.

Meer weten over kindermishandeling?

Meer informatie over en hulp bij vermoeden van kindermishandeling is te vinden op: 


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.