praktijk
vo
so

Kindermishandeling in het vo: hoe herken je het en wat moet je doen?

Hoe herken je als leraar in het voortgezet onderwijs signalen van kindermishandeling en wat kun je eraan doen? Een eerste stap is het bespreekbaar maken en hulp bieden.

  • Embedcode

Ben Rensen, kinderarts GGD, vertelt in de video hoe je signalen van mishandeling of verwaarlozing van pubers herkent. Ze kunnen lichamelijke klachten krijgen, stil worden, of juist opstandig gedrag vertonen. Als een kind er iets over vertelt, mag je als leraar geen geheimhouding beloven. Wel moet je aangeven samen hulp te gaan zoeken. 

Signalen van kindermishandeling in het vo zijn:

  • Spijbelen
  • Terugval in schoolprestaties
  • Faalangstig zijn
  • Overgewicht of Anorexia
  • Negatieve aandacht vragen
  • Suïcidaal gedrag of opmerkingen
  • Drugs en/of drankgebruik

Hulp en advies van Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerker Els van Beek legt uit hoe Veilig Thuis hulp en advies kan bieden als er vermoedens zijn van kindermishandeling. Belangrijk is dat leraren hun zorgen delen met de schoolleiding en samen hulp zoeken voor de leerling. 

Meer informatie over en hulp bij vermoeden van kindermishandeling is te vinden op: 

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.