Zo kun je je als leraar ontwikkelen in het tweetalig onderwijs
praktijk
vo

Zo kun je je als leraar ontwikkelen in het tweetalig onderwijs

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs bieden tweetalig onderwijs aan. Wat betekent tweetalig onderwijs voor jou als leraar, voor je professionele ontwikkeling en je vak? In dit artikel vertelt Ralph Voesenek, leraar biologie op het Beatrix College, over zijn ervaring en zie je een voorbeeld van de activerende CLIL-didactiek.

  • Deze video kan worden embed

Onze samenleving wordt steeds internationaler en talenkennis is daarbij onmisbaar. Nederland telt inmiddels ruim 130 vo-scholen die tweetalig onderwijs (tto) aanbieden, voor vmbo, havo en vwo. Leerlingen volgen dan grofweg de helft van hun vakken in het Engels. De leraar spreekt Engels en de leerlingen spreken ook onderling in die taal. Hierbij staat Content and Language Integrated Learning (CLIL) centraal: een didactiek om zowel aan taalvaardigheid als aan andere vakken te werken, met een actieve inzet van leerlingen om in de vreemde taal te lezen, schrijven en spreken. 

CLIL-didactiek laat leerlingen actief leren

Het Beatrix College in Tilburg begon in 2009 met tweetalig onderwijs. Ralph Voesenek, leraar biologie, vindt dat de CLIL didactiek ook leraren in het reguliere onderwijs veel kan opleveren: “Leerlingen leren samenwerken, ze oefenen taalvaardigheden als samenvatten of meningsvorming. En er is veel variatie in werkvormen, dus leerlingen leren actief.”

Voesenek ontwikkelde het platform CLIL Connects waar leraren in alle vakken lesactiviteiten kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. 

Scholing tweetalig onderwijs voor leraren

Om tweetalig onderwijs te kunnen geven, moet je als leraar een taalcertificaat halen. De school moet daarvoor de mogelijkheden bieden. Voor het ontwikkelen van CLIL-vaardigheden zijn er diverse cursussen en trainingen; vaak kun je er een Erasmus+ subsidie voor aanvragen. 

Voordelen tweetalig onderwijs

Voor leerlingen is het een uitdaging om tweetalig onderwijs te volgen. Ze leren intensief de vreemde taal en ontwikkelen culturele competenties. Daarmee zijn ze goed voorbereid op vervolgonderwijs of studie in het buitenland, vindt Voesenek. 

Voor leraren is het, behalve om je vak in een andere taal te geven, ook interessant om meer in contact te komen met andere (tto) scholen in binnen- en buitenland. Je kunt samen projecten opzetten, een internationale uitwisseling organiseren of online samenwerken met leraren in Europa, bijvoorbeeld via het platform Etwinning

Onderzoek naar effecten tweetalig onderwijs

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen van tto-scholen in het derde leerjaar aanzienlijk hoger scoren op Engelse toetsen dan leerlingen in het reguliere onderwijs in Nederland én in omringende landen. Ook de resultaten die de tto-leerlingen behalen voor de andere vakken zijn beter dan het landelijk gemiddelde. Er zijn geen negatieve effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd, zo blijkt uit een antwoord op de Kennisrotonde.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.