Eerste hulp bij examenvoorbereiding
praktijk
vo

Eerste hulp bij examenvoorbereiding

Ook in 2022 heeft het coronavirus grote impact op het onderwijs. Om eindexamenleerlingen extra te ondersteunen is het platform ‘Leren voor het examen’ ingericht. Op deze website vind je per vak alle relevante informatie, van oude examens tot videokanalen.

Op het platform lerenvoorhetexamen.nl staat materiaal dat examenleerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op het examen. Niet in plaats van de voorbereiding op school, maar als aanvulling daarop. Het platform sluit aan bij de aanpassingen voor de examens van schooljaar 2021/2022, zoals de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken, een extra herkansing en de mogelijkheid om het eindresultaat van één vak (geen kernvak) niet mee te laten tellen voor de eindlijst.

Video’s 

Lerenvoorhetexamen.nl biedt vooral een bundeling van nuttige bronnen. Leerlingen kunnen overzichtelijk per vak zien wat ze moeten weten voor het examen, vinden hier oude examens om te oefenen, uitleg over de examenstof en relevante videokanalen. Het afgelopen jaar maakten veel docenten video’s met uitleg voor hun leerlingen. Die online content is bekeken en gebundeld op het platform.

Gericht leren

Dat de examenperiode twijfel en onzekerheid met zich meebrengt is niet nieuw. Toch kan de twijfel – als gevolg van minder contacturen – bij sommige leerlingen harder toeslaan. Ook in die gevallen kan het platform hulp bieden. Leerlingen kunnen oude examens maken en vervolgens hun score invullen in het Examenkompas. Zo is snel te zien welke vakken ze onder controle hebben en welke nog aandacht nodig hebben.

Voor leerlingen én leraren

Ook leraren kunnen ‘Leren voor het examen’ gebruiken om tijdens de examenvoorbereidingen gericht les te geven. Door op de website eerste het leerniveau en vervolgens het vak te selecteren, verschijnt automatisch alle beschikbare informatie. Dat kan helpen bij het voorbereiden en samenstellen van lessen.

Lerenvoorhetexamen.nl wordt ondersteund door de vakverenigingen, het LAKS, CvTE het ministerie van OCW en Cito.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Wat vind jij van Leraar24? Doe mee aan ons gebruikersonderzoek en win een boekenbon van 25 euro!Ja, ik doe mee
+