Leraar24 logo
Eerste hulp bij examenvoorbereiding
praktijk
vo

Eerste hulp bij examenvoorbereiding

Leerlingen die dit jaar eindexamen doen hebben minder lesuren gehad dan normaal. Om hen extra te ondersteunen in de voorbereiding, is er nu het platform ‘Leren voor het examen’. Op deze website vind je per vak alle relevante informatie, van oude examens tot videokanalen.

Op het platform lerenvoorhetexamen.nl staat materiaal dat examenleerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op het examen. Niet in plaats van de voorbereiding op school, maar in aanvulling daarop. Want hoewel docenten enorm hun best hebben gedaan, is er door de coronamaatregelen het afgelopen jaar minder lesgegeven. Het platform is een aanvulling op andere aanpassingen aan het examen, zoals het verruimen van het tweede tijdvak tot tien dagen, de mogelijkheid tot een extra herkansing en het aanpassen van de normering.

Video’s 

Lerenvoorhetexamen.nl bevat niet zozeer nieuwe informatie, maar is vooral een bundeling van nuttige bronnen. Zo kunnen leerlingen overzichtelijk per vak zien wat ze moeten weten, oude examens oefenen, uitleg over de examenstof vinden en naar videokanalen kijken. Het afgelopen jaar maakten veel docenten video’s met uitleg maken voor hun leerlingen. Nu is al die content gecheckt en gebundeld en daardoor vindbaar voor iedereen.

Gericht leren

Dat de examenperiode twijfel en onzekerheid met zich meebrengt is niet nieuw. Toch kan de twijfel – als gevolg van minder contacturen – bij sommige leerlingen harder toeslaan. Ook in die gevallen kan het platform een hulp zijn. Leerlingen kunnen oude examens maken en vervolgens hun score invullen in het Examenkompas. Zo is snel te zien welke domeinen ze onder controle hebben en welke nog aandacht nodig hebben. Ook docenten kunnen dit gebruiken om tijdens de examenvoorbereidingen gericht les te geven.

‘Leren voor het examen’ is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, het ministerie van OCW, LAKS, Platform VVVO, FvOv en Cito.

Meer weten?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen