praktijk
po
vo
mbo
so

Pesten onder meisjes aanpakken met de methode Meidenvenijn is niet fijn!

Pestgedrag van meisjes is vaak onopvallend. Meisjes pesten door middel van sociale relaties: roddelen, buitensluiten en isoleren, negeren en afwijzen. De methode Meidenvenijn is niet fijn! is specifiek gericht op het bespreken en doorbreken van pestgedrag onder meisjes. De meisjes leren hun eigen kwaliteiten en de vervormingen hiervan onderkennen om vervolgens negatief gedrag om te zetten in positief gedrag.

  • Embedcode

Meidenvenijn is niet fijn! is een anti-pestmethode waarmee je pestgedrag onder meisjes op een positieve en effectieve manier kunt aanpakken om te zorgen voor een prettig- en veilig sociaal klimaat in je groep.

Typisch meidengedrag

Meisjes hanteren een onopvallende indirecte stijl van pesten, ook wel omschreven als relationele agressie. Dit uit zich bijvoorbeeld in:

  • samenklitten in groepjes
  • anderen buitensluiten
  • elkaar manipuleren
  • aantrekken-afstoten
  • aardig één-op één, onaardig in een groep
  • onderling fluisteren, briefjes doorgeven
  • elkaar manipuleren

Acht rollen

Pesten is een groepsfenomeen waarbij meer groepsleden betrokken zijn dan alleen de dader en het slachtoffer. Het pesten wordt vanuit een groepsbril bekeken. Centraal staan acht stereotype meidenrollen zoals pleaser, Queen Bee en target. Op prikkelende wijze zijn deze rollen afgebeeld op stevige kaarten. Door te praten over wat ze op de kaarten zien, leren de meisjes zichzelf en de ander te herkennen in de rollen en het kenmerkende gedrag. Dit leidt tot nieuwe inzichten en positieve gedragsverandering. De meidenrollen zijn gebaseerd op de rolbeschrijvingen uit het boek Queen Bees & Wannabes van Rosalind Wiseman. Bekijk de video van Rosalind Wiseman waarin zij meidengedrag toelicht aan de hand van fragmenten uit de film ‘Mean Girls’.

Focus op kernkwaliteiten

De meisjes verdiepen zich tijdens het project in hun kernkwaliteiten. Begrippen als kwaliteiten, vriendschappen, houding en gedrag, helpende- en niet helpende gedachten worden met diverse werkvormen inzichtelijk gemaakt. Ze leren om negatief gedrag om te zetten in positief gedrag. Na het opstellen van haalbare persoonlijke- en groepsdoelen maken de meisjes gezamenlijke afspraken, die een plek krijgen op de afsprakenposter.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.