Pesten onder meisjes vraagt speciale aanpak
praktijk
po vo mbo so

Pesten onder meisjes vraagt speciale aanpak

Pestgedrag van meisjes is vaak onopvallend. Meisjes pesten door middel van sociale relaties: roddelen, buitensluiten en isoleren, negeren en afwijzen. Als leraar kan je dat wel eens ontgaan. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op pestgedrag onder meisjes en te zorgen voor een aanpak die negatief gedrag omzet in positief.

  • Deze video kan worden embed

Meisjes hanteren vaak een onopvallende indirecte stijl van pesten, ook wel omschreven als relationele agressie. Dit uit zich bijvoorbeeld in:

  • samenklitten in groepjes
  • anderen buitensluiten
  • elkaar manipuleren
  • aantrekken-afstoten
  • aardig één-op één, onaardig in een groep
  • onderling fluisteren, briefjes doorgeven

Pestgedrag aanpakken

Er zijn veel manieren om pestgedrag bespreekbaar te maken en aan te pakken. Een aanpak die specifiek gericht is op meisjes is Meidenvenijn is niet fijn! In de video vertellen een pedagoog en leraren hoe zij die methode hebben gebruikt.

Acht stereotype meidenrollen

Pesten is een groepsfenomeen waarbij meer groepsleden betrokken zijn dan alleen de dader en het slachtoffer. Het pesten wordt vanuit een groepsbril bekeken. Centraal staan acht stereotype meidenrollen zoals pleaser, Queen Bee en target. Op prikkelende wijze zijn deze rollen afgebeeld op stevige kaarten. Door te praten over wat ze op de kaarten zien, leren de meisjes zichzelf en de ander te herkennen in de rollen en het kenmerkende gedrag wat erbij hoort. Dit leidt tot nieuwe inzichten en positieve gedragsverandering. De meidenrollen zijn gebaseerd op de rolbeschrijvingen uit het boek Queen Bees & Wannabes van Rosalind Wiseman. Bekijk de video van Rosalind Wiseman waarin zij meidengedrag toelicht aan de hand van fragmenten uit de film ‘Mean Girls’.

Focus op kernkwaliteiten

De meisjes verdiepen zich tijdens het project in hun kernkwaliteiten. Begrippen als kwaliteiten, vriendschappen, houding en gedrag, helpende- en niet helpende gedachten worden met diverse werkvormen inzichtelijk gemaakt. Ze leren om negatief gedrag om te zetten in positief gedrag. Na het opstellen van haalbare persoonlijke- en groepsdoelen maken de meisjes gezamenlijke afspraken die een plek krijgen op de afsprakenposter.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.