praktijk
po

Bewegend leren op Doevrijdag motiveert leerlingen van groep 3 en 4

Op Doevrijdag blijven de boeken op basisschool Het Kompas in Meppel dicht en leren de leerlingen van groep 3 en 4 buiten op het schoolplein. Leren doe je namelijk niet alleen met je hoofd maar met je hele lichaam. Leraren Nienke Gernaat en Esther de Boer bedenken elke week doe-activiteiten bij de vakken lezen, rekenen en spelling waarbij leerlingen bewegend kunnen leren. De doelen van de lesmethode zijn het uitgangspunt.

 • Embedcode

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Bewegend leren geeft daarnaast meer ruimte voor sociale interactie, vrij spel en ontdekken. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn aangezien zij veel behoefte hebben aan spelen en bewegen.

Koppeling lesmethode

Bij het bedenken van de activiteiten is het belangrijk om de leerlijnen goed voor ogen te houden. Neem de doelen van de lesmethode als uitgangspunt en ontwerp daarbij een actieve werkvorm. Dat geeft houvast en maakt het makkelijker om de methode los te laten.

Andere tips zijn

 • Houd rekening met verschillen tussen leerlingen.
 • Zorg ervoor dat de activiteit nooit ‘uitgespeeld’ kan worden. Organisatorisch kan dit anders voor oponthoud zorgen. De activiteit moet altijd door kunnen gaan en de leraar bepaalt wanneer het spel eindigt.
 • Voeg een competitie-element toe aan het spel. Dit kan een competitie zijn met de groep of juist een competitie van de leerling met zichzelf. Een beloning kan hierbij stimulerend werken.
 • Bedenk waar mogelijk samen met je collega’s de activiteiten. Samen weet je meer dan alleen en door de dialoog ben je nog gerichter en bewuster met de doelen bezig.
 • Zorg voor voldoende intensieve bewegingsmomenten zodat leerlingen het niet koud krijgen.
 • Deel je ideeën met je collega’s.
 • Begin klein als je het eng vindt om de methode los te laten.
 • Informeer ouders waarom je kiest voor deze manier van leren.

Enkele werkvormen

 • Ren je rot: de leraar noemt een woord met een tweetekenklank en de leerlingen rennen naar de hoepel met de juiste klank.
 • Hinkelspel: schrijf met stoepkrijt de getallenlijn tot en met 30 op het plein. De leerlingen pakken een kaartje met een getal en hinkelen verder vanaf dat getal. Tijdens het hinkelen benoemen ze het getal waarop ze staan.
 • Zoekspel: op het schoolplein liggen enkele letters verspreid van elkaar. De leerlingen pakken een kaartje met een afbeelding en zoeken de letter die bij het plaatje hoort. (Beginklank, middenklank of eindklank.) Bij de betreffende letter schrijven ze met stoepkrijt het woord van hun plaatje.
 • Sommenestafette: ren zo hard als je kan naar de overkant en schrijf met stoepkrijt een som (inclusief uitkomst) op het plein.
 • Pionnenrace: maak met pionnen een grote cirkel. Elke leerling gaat bij een pion staan. De leraar noemt een som, de leerlingen rekenen de som uit en rennen net zoveel pionnen verder als het antwoord van de som.
 • Racelezen: op het schoolplein liggen verschillende leeskaarten met woordrijtjes. In tweetallen rennen de leerlingen naar een leeskaart en lezen om de beurt het woordrijtje. De kinderen geven elkaar een high five en rennen vervolgens zo snel mogelijk naar een nieuwe kaart.
 • Letterspel: op het schoolplein liggen verschillende letterkaartjes. De leerlingen pakken een kaartje met een afbeelding, zoeken op het plein de juiste letters en maken zo het woord bij het juiste plaatje.
 • Opdrachtenspel: de leerlingen leren begrijpend te lezen door de opdracht te lezen en deze uit te voeren. Tegelijkertijd oefenen de leerlingen het optellen tot 12 en zijn ze bezig met spelling.

Meer weten over bewegend leren?

 • Wil je blijvend inspiratie over doe-activiteiten? Kijk dan op de Facebook – en Instagrampagina van Doevrijdag. Nienke en Esther plaatsen regelmatig ideeën over bewegend leren.
 • Lees het Leraar24-artikel over internationaal literatuuronderzoek naar het effect van beweging op de cognitieve functies en schoolprestaties van basisschoolleerlingen.
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Spelend lerenKarin | 7 februari 2019

Ik was er ook al mee begonnen. Ik vind het wel erg veel werk, ik heb 27 leerlingen en bij ons wordt het schoolplein ook gebruikt door andere groepen, er is geen vaste tijd dat het niet gebruikt wordt. Dit is ook het geval met de speelzaal. De kinderen vinden het inderdaad èrg leuk en gaan dan met een goed gevoel weer naar huis.


KIM studiebegeleiding | 19 november 2018

Bewegen leren is beter presteren! Per 1 januari ga ik van start met het aanbieden van 1 op 1 begeleiding middels bewegend leren. Voor meer informatie kijk op mijn site https://kimstudiebegeleiding.nl

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.