Bewegend leren op DoeVrijdag zorgt voor motivatie en plezier
praktijk
po

Bewegend leren op DoeVrijdag zorgt voor motivatie en plezier

Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook door te bewegen en te ervaren. Daarom leren leerlingen van groep 3 van Het Kompas in Meppel elke vrijdag buiten op het schoolplein. Bij de vakken lezen, rekenen en spelling zijn beweegactiviteiten georganiseerd zodat bewegen en leren met elkaar gecombineerd worden. Daardoor blijven op DoeVrijdag de boeken dicht, maar wordt er toch volop en met veel plezier geleerd. 

 • Deze video kan worden embed

Bij het bedenken van de activiteiten voor DoeVrijdag houden Nienke Gernaat en Esther de Boer, leraren van groep 3 van Het Kompas in Meppel, de leerlijnen goed voor ogen. De doelen van de lesmethode zijn het uitgangspunt en daarbij ontwerpen ze een actieve werkvorm.

Je leert beter wanneer je beweegt

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Ook kunnen kinderen veel beter hun aandacht vasthouden, zeker als ze een langere periode meer bewegen. Bewegend leren geeft daarnaast ruimte aan sociale interactie, vrij spel en ontdekkend leren. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn aangezien zij hier veel behoefte aan hebben.

Acht werkvormen voor bewegend leren op het schoolplein

Met deze acht werkvormen maak je een start met bewegend leren:

 • Ren je rot: De leraar noemt een woord met een tweetekenklank (bijvoorbeeld oe of au) en de leerlingen rennen naar de hoepel met de juiste klank.
 • Hinkelspel: Schrijf met stoepkrijt de getallenlijn tot en met 30 op het plein. De leerlingen pakken een kaartje met een getal, gaan op de plek van dat getal staan en hinkelen vanaf daar verder op de getallenlijn. Tijdens het hinkelen benoemen ze het getal waarop ze gaan staan.
 • Zoekspel: Op het schoolplein liggen enkele letters verspreid van elkaar. De leerlingen pakken een kaartje met een afbeelding en zoeken de letter die bij het plaatje hoort (beginklank, middenklank of eindklank). Bij de betreffende letter schrijven ze met stoepkrijt het woord van hun plaatje.
 • Sommenestafette: Ren zo hard als je kan naar de overkant en schrijf met stoepkrijt een som (inclusief uitkomst) op het plein.
 • Pionnenrace: Maak met pionnen een grote cirkel. Elke leerling gaat bij een pion staan. De leraar noemt een som, de leerlingen rekenen de som uit en rennen net zoveel pionnen verder als het antwoord op de som.
 • Racelezen: Op het schoolplein liggen verschillende leeskaarten met woordrijtjes. In tweetallen rennen de leerlingen naar een leeskaart en lezen om de beurt een woord van het rijtje met woorden. De leerlingen geven elkaar een high five en rennen vervolgens zo snel mogelijk naar een nieuwe kaart.
 • Letterspel: Op het schoolplein liggen verschillende letterkaartjes. De leerlingen pakken een kaartje met een afbeelding, zoeken op het plein de letters die bij de afbeelding horen en maken zo het woord.
 • Opdrachtenspel: De leerlingen gooien met een dobbelsteen en gaan op het plein op zoek naar een opdrachtkaart met dat cijfer. Ze lezen vervolgens de opdracht en voeren deze uit.

Handige tips als je wilt starten met bewegend leren

De tips van Gernaat en de Boer zijn:

 • Houd rekening met verschillen tussen leerlingen door makkelijke en moeilijke opdrachten toe te voegen.
 • Zorg ervoor dat de activiteit nooit ‘uitgespeeld’ kan worden. Organisatorisch zorgt dit anders voor oponthoud. De activiteit moet altijd door kunnen gaan en de leraar bepaalt wanneer het spel eindigt.
 • Voeg een competitie-element toe aan het spel. Dit kan een competitie zijn met de groep of juist een competitie van de leerling met zichzelf. Een beloning werkt hierbij stimulerend.
 • Zorg voor intensieve bewegingsmomenten zodat leerlingen het niet koud krijgen
 • Begin klein als je het eng vindt om de methode los te laten door bijvoorbeeld met één korte activiteit per dag te starten. 
 • Bedenk waar mogelijk samen met je collega’s de activiteiten. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je je nog bewuster op de leerlijnen richten. Samen weet je meer dan alleen. 
 • Informeer ouders waarom je kiest voor deze manier van leren. Het is belangrijk dat zij de achterliggende gedachte van bewegend leren begrijpen. 

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.