Flexibel onderwijs op afstand
praktijk
po vo mbo so

Flexibel onderwijs op afstand

Leerlingen die fysiek niet naar school kunnen komen, bijvoorbeeld doordat ze ziek zijn, kun je onderwijs op afstand aanbieden. Met de inzet van digitale middelen volgen zij de les en blijven ze bij. Online leren biedt leraren extra mogelijkheden om het onderwijs flexibeler in te richten. Bijvoorbeeld met flipping the classroom, waarbij leerlingen online zelfstandig werken, afgewisseld met passende werkvormen in de klas. Lees meer over de mogelijkheden van onderwijs op afstand.

Scholen kunnen om verschillende redenen onderwijs op afstand, ook wel e-learning of online leren genoemd, inzetten:

  • Om onderwijs te bieden aan leerlingen die door ziekte, een verblijf in het buitenland of een stage, fysiek niet naar school kunnen komen
  • Om een groter bereik te hebben in een regio met teruglopende leerlingaantallen
  • Om te experimenteren met leren op afstand en zodoende onderwijs op maat te kunnen bieden

Digitale middelen bij onderwijs op afstand

Er zijn verschillende manieren om onderwijs op afstand te verzorgen met behulp van ict. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van videoconferencing, virtual classrooms, of een webchair. Op internet zijn verschillende tools te vinden hoe je deze middelen kunt gebruiken. Een korte uitleg:

  • Videoconferencing: je neemt je les op, zet hem op internet waar de leerlingen de les kunnen volgen waar en wanneer zij willen.  
  • In een virtual classroom werken leerlingen in een online omgeving met elkaar. Het enige verschil met een gewone les is dat zij fysiek niet in dezelfde ruimte zitten. Leerlingen gaan aan de slag met de les, bekijken presentaties of video’s en kunnen online met elkaar en de leraar communiceren.  
  • Met WebChair doet een leerling die niet in de klas aanwezig kan zijn toch mee aan de les. Hij is er online bij met zijn laptop; in de klas zien de leraar en de andere leerlingen hem via een beeldscherm op een verrijdbare stoel. 

Ondersteuning bij onderwijs op afstand

Verschillende partijen bieden ondersteuning om leerlingen die niet naar school kunnen komen passend onderwijs te bieden:

  • In lesbussen en op afstand verzorgt de Rijdende School basisonderwijs aan kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. Als leerlingen op afstand les krijgen, maken ze gebruik van de digitale leeromgeving school@home. De leraar geeft instructie via chat, webcam en video. De leerling scant zijn gemaakte werk in en stuurt dat naar de leraar.
  • Voor chronisch of langdurig zieke leerlingen is er Klassecontact voor ouders, consulenten, leraren en scholen. KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten verbonden zijn, actief blijven deelnemen aan de lessen en via woord en beeld communiceren.
  • Met online lesmateriaal en begeleiding biedt IVIO@School leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen ondersteuning.

Verder lezen

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.