praktijk
po
vo

Kindermishandeling

Kindermishandeling vindt plaats bij drie op de honderd kinderen. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling:
 • Lichamelijke verwaarlozing / mishandeling
 • Psychische of emotionele verwaarlozing / mishandeling
 • Seksueel misbruik

Mishandelde kinderen of degenen die hen mishandelen, zullen meestal niet uit zichzelf over de situatie vertellen. Belangrijke personen in de omgeving van het kind moeten vroegtijdig de verantwoordelijkheid nemen om bij zorgwekkende situaties van kinderen actie te ondernemen. Beroepskrachten dragen een bijzondere en directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een kind met wie zij in aanraking komen.

Mishandeling wordt vaak niet herkend. In 90% van de gevallen wordt het over het hoofd gezien. Leerkrachten herkennen de signalen niet of ze weten niet wat ze met de situatie aan moeten. Het kind wordt angstig en/of agressief, slaapt niet meer en kan zich niet meer concentreren. Daarnaast krijgt het allerlei psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en is vaker ziek. Door de stress vermindert het afweersysteem en krijgt het kind vaker infecties.

Als een kind verwaarloosd wordt, ontwikkelt het geen gevoel van eigenwaarde en wordt onzeker. Door hersenschade krijgt het kind vaak leer- en concentratieproblemen en ontwikkelt een spraaktaalachterstand.

Signalen van kindermishandeling in het primair onderwijs:
 • bang zijn en zich terugtrekken
 • agressief- lichamelijke klachten (moe, buikpijn of lusteloos)
 • contactproblemen met andere kinderen
 • ongelukkig en depressief
 • negatieve aandacht vragen
 • bang voor volwassenen
 • blauwe plekken
 • verseksualiseerd en grensoverschrijdend gedrag

Signalen van kindermishandeling in het voortgezet onderwijs:

 • spijbelen
 • terugval in schoolprestaties
 • overgewicht
 • anorexia
 • negatieve aandacht vragen
 • suïcidaal
 • faalangst
 • drugs en/of drankgebruik

Links

Veilig Thuis (Stichting Samen-Veilig Midden-Nederland)

Dossier van het Nederlands Jeugdinstituut

Jeugdzorg Nederland

Raad voor de Kinderbescherming


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.