Feedback vragen aan leerlingen verbetert pedagogisch klimaat
praktijk
po vo

Feedback vragen aan leerlingen verbetert pedagogisch klimaat

Leerlingen functioneren beter in een klas met een goed pedagogisch klimaat, een plek waar zij zich veilig voelen. Door feedbackscans te gebruiken kan een leraar beter zien welke factoren daar een negatieve invloed op hebben en actie ondernemen.

Je veilig voelen in een klas betekent dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en ervaren dat ieders mening van belang is. Ook dat iedereen meetelt en gewaardeerd wordt door de leraar en medeleerlingen is belangrijk. Kortom, er moet een goede en positieve sfeer hangen. De relaties tussen leerlingen onderling en de relaties tussen de leraar, de klas en individuele leerlingen: die hebben allemaal invloed op het pedagogisch klimaat.

Inzicht krijgen in het pedagogisch klimaat

Het is belangrijk voor een leraar om inzicht te krijgen in het pedagogisch klimaat in zijn klas. Het gaat niet alleen om het geheel van de sfeer, onderlinge relaties, betrokkenheid en afspraken, maar ook om de motivatie en het plezier van leerlingen. Door feedback te vragen aan leerlingen kan de leraar reflecteren op zijn functioneren en zijn gedrag beter afstemmen op wat leerlingen nodig hebben. Die feedback kan verhelderend zijn, want elke leraar heeft blinde vlekken in zijn gedrag die onbedoelde effecten bij leerlingen kunnen hebben. In elke klas gebeuren dingen die leraren niet zien. Door er specifiek naar te vragen komt een leraar beter te weten hoe leerlingen het pedagogisch klimaat ervaren.

Manieren om feedback te krijgen

Feedback vragen kan bijvoorbeeld in een kringgesprek, waarin leerlingen kunnen vertellen hoe zij de sfeer ervaren. Of zo’n gesprek goed verloopt, hangt af van het pedagogisch klimaat. In een onveilige sfeer zullen leerlingen niet gemakkelijk openhartig zijn.

Een andere mogelijkheid is om feedbackscans te gebruiken, zoals Klimaatschaal (betaald). Aan de hand van vragenlijsten kunnen de leerlingen direct feedback geven op het pedagogisch en onderwijskundige gedrag van de leraar.

Meer weten over het creëren van een goed pedagogisch klimaat?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.