praktijk
po
vo
mbo
so

Faalangst herkennen en aanpakken

Faalangst is onder invloed van de angst om goed te presteren zo geblokkeerd raken, dat het resultaat van je prestatie onder de potentiële mogelijkheden ligt. Eigenlijk is het de angst voor wat er gebeurt als je slechter presteert dan je wilt.

Soorten faalangst

Er zijn drie soorten faalangst:

  • Cognitieve faalangst: dit is faalangst, die te maken heeft met het leren, zoals een proefwerk of overhoring. Cognitieve faalangst komt voornamelijk voort uit taakopdrachten, die te maken hebben met het schoolse leren. Het gaat dan om het oppakken van nieuwe leerstof, of het toetsen van bestudeerde stof.
  • Sociale faalangst: sociale faalangst is een angst die optreedt wanneer kinderen voor een bepaalde sociale taak staan, zoals de omgang met andere leerlingen of leraren.
  • Motorische faalangst: dit is angst die te maken heeft met het gebruiken van je lijf (vooral bij gym). De angst om te mislukken zorgt voor een verkrampte houding waardoor leerlingen dingen niet meer kunnen.

Herkenning van faalangst

Faalangst herkennen is moeilijk. Het zijn niet zozeer de leerlingen die stil en angstig in een hoekje zitten. Veel vaker zijn het leerlingen die hun faalangst verbergen, zoals met clownesk of heel stoer gedrag. Pubers zijn goed in het verbergen van hun angsten. Door te praten over dit gedrag, kun je er als leraar achter komen of er sprake is van faalangst.

Concrete tips bij faalangst

  • Het is belangrijk om faalangst niet af te doen als iets geks of abnormaals. Laat juist zien dat er veel mensen last van hebben en dat dat niet erg is.
  • Faalangstige leerlingen zien in een nieuwe opdracht meestal iets bedreigends. Bij de instructie van nieuwe leerstof helpt het als tussendoor een leraar samen met de leerling een doelstelling, afgepaste instructiemomenten en kleine verwerkingstaken formuleert.
  • Faalangst is menselijk, praat erover in de klas. Als leerlingen beseffen en ervaren, dat ieder levend wezen momenten van faalangst kent, scheelt dat veel in hun eigen beleving daarvan. Het maakt hen minder uniek in de ‘pijn van het leven’.
  • Zoek evenwicht tussen negatieve en positieve reacties. Faalangstige kinderen hebben vaak alleen maar aandacht voor negatieve opmerkingen over hun gedrag. Dus geef als leraar een positieve reactie of een compliment aan leerlingen.
  • Mislukken mag. Leraren focussen erg vaak op presenteren. Hierdoor krijgt de leerling het gevoel dat mislukken geen optie is.

Praktijk

Faalangst kan kinderen belemmeren in hun leren en doen en laten. Het is belangrijk dat leraren weten hoe ze faalangst herkennen en hoe ze kunnen handelen. In de video zien we hoe leraar Kristin Drijvers faalangsttraining op haar school geeft.

  • Embedcode

Links

www.faalangst.nl

Faalangst: band tusssen ouder en kind
Artikel uit 'Bij de les' over faalangst


Faalangst: praat erover!
Een artikel uit de Prima VO van Ivo Mijland.


Faalangst en ouders
Een artikel van Ard Nieuwenbroek


Gedragsregels faalangst
Gedragsregels voor leerkrachten om faalangst bij leerlingen te verminderen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.