Effectief en doelgericht leren met IPC
praktijk
po

Effectief en doelgericht leren met IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak voor het basisonderwijs die kinderen effectief en doelgericht wil laten leren. Vanuit een centraal thema werken leerlingen aan leerdoelen die de leraar expliciet duidelijk maakt. Zo weten leerlingen beter waaraan ze werken en of ze hun doel ook bereikt hebben.

  • Deze video kan worden embed

Het IPC is een lesaanpak voor het onderwijs die vaak wordt toegepast bij zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid. De aanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen die kinderen effectiever en gemotiveerder willen laten leren. Ook in andere landen wordt het gebruikt. In de video zie je hoe leerlingen op O.B.S. De Esdoorn in Elst dit in de praktijk brengen.

Eigen inbreng leerlingen

Werken met het IPC betekent dat het er niet om gaat wat de leerling gaat doen op school, maar wat hij gaat leren. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren: zij formuleren eigen leervragen bijvoorbeeld. Leerlingen zijn zich zodoende meer bewust van het doel van het leren en ook hoe ver ze op weg zijn. Dit heeft grote consequenties voor de rol van de leraar. In plaats van klassikaal lesgeven ligt de nadruk meer op het faciliteren van het leren.

IPC heeft vier leeftijdsniveaus

Het IPC werkt met een onderverdeling in units. Elke unit start met een enthousiasmerende activiteit, om leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen.

Vervolgens informeert de leraar de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de gegeven doelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten.

De leerlingen werken aan de leerdoelen per vak, aan persoonlijke en internationale doelen. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor vier leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar waarin zij respectievelijk 6, 8, 10 en 12 jaar worden. Iedere unit wordt feestelijk afgesloten waarbij kinderen de kans kijken terug te kijken en ze anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en idee├źn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.