Leraar24 logo
Recht op pauze: hoe organiseer je dat?
praktijk
po
vo
mbo

Recht op pauze: hoe organiseer je dat?

Leraren hebben recht op pauze, maar vaak wordt die tijd in beslag genomen door werkzaamheden of leerlingen die iets willen vragen. Op die manier krijgt een leraar geen tijd om even tot rust te komen. Als school kun je ervoor zorgen dat de pauze ook echt een rustmoment is door die tijd handig te organiseren.

In de cao 2018-2019 voor het basisonderwijs staat het volgende over de rechten en plichten als het om pauze gaat:

Als op een dag meer dan 5,5 uur wordt gewerkt, bestaat er recht op een pauze vanuit de Arbeidstijdenwet. Indien de PMR daarmee instemt, kan die pauze worden opgesplitst in 2 x 15 minuten. In het werkverdelingsplan moeten scholen afspraken vastleggen over de pauze.

Pauze betekent dat de leraar geen toezicht hoeft te houden op leerlingen en een moment vrije tijd heeft. Scholen kunnen de pauzetijd op verschillende manieren organiseren zodat leraren echt even vrij hebben en er toch toezicht is op leerlingen. Juist omdat steeds meer scholen overgaan op een continu-rooster is dat belangrijk.

Tips om de pauze te organiseren

  • Laat verschillende groepen tegelijk pauze houden. Zo kan een deel van de leraren toezicht houden terwijl het andere deel pauze heeft.
  • Pas de pauzetijden van leerlingen aan. Zo kan de pauzetijd van leraren ook flexibeler worden ingedeeld.
  • Zet vakleerkrachten in. Groepsleraren kunnen pauzes houden tijdens de lessen van een vakleerkracht.
  • Zet onderwijs- of klassenassistenten of praktijkondersteuners in om leerlingen tijdens de pauzetijd van leraren op te vangen.
  • Maak gebruik van vrijwilligers, overblijfkrachten of een professionele organisatie, mogelijk dezelfde organisatie die ook de voor- en naschoolse opvang verzorgt.

Meer weten over recht op pauze?

Onderwerpen

Werkdruk


Rosan | 5 oktober 2019

Beste Gepke,
Dank je wel voor je reactie. We hebben het aangepast.


Gepke | 2 oktober 2019

Per 1 augustus 2019 is deze pauzeregeling vervallen in de CAO PO. Elke school moet nu zelf een plan bedenken, waar de MR instemmingsrecht op heeft.


Louise | 15 oktober 2018

Een OOP met leerlinggebonden taken (begeleiding leerlingen/lessen groepsbegeleiding) met een werkdag van 8.15 tot 17.00 heeft dus recht op 15 minuten en een half uur aaneengesloten? Als dat zo is in wel artikel in de Cao kan ik dat terugvinden?
Bij o s wordt gezegd dat je recht hebt op twee keer een kwartier.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen