Leraar24 logo
Hoe help je leerlingen met dyscalculie in het po en vo?
praktijk
po
vo

Hoe help je leerlingen met dyscalculie in het po en vo?

Leerlingen met dyscalculie hebben bovengemiddeld veel moeite met rekenen en nauwelijks baat bij extra hulp of instructie. Er is vaak een groot verschil tussen rekenprestaties en prestaties op andere leergebieden. Kinderen met dyscalculie presteren bij rekenen dus veel minder dan wat je cognitief gezien van ze zou verwachten. Maar hoe ga je om met leerlingen die eigenlijk niet te helpen zijn met rekenen? En hoe voorkom je dat ze doorstromen naar een te laag niveau in het voortgezet onderwijs?

  • Embedcode

De diagnose dyscalculie kan alleen vastgesteld worden in een speciaal onderzoek door een orthopedagoog. Maar leraren spelen wel een belangrijke rol bij het signaleren van het probleem. Mogelijke signalen voor zijn het maken van telfouten, cijferomwisseling, omdraaien bij aftrekken met overschrijding, leen- en onthoudfouten en fouten bij sommen met een 0 erin. Naar de oorzaken wordt nog volop onderzoek gedaan.

  • Embedcode

Rol van de leraar bij dyscalculie

Is eenmaal dyscalculie vastgesteld, dan doet de leraar in het po bij de begeleiding van het kind bij rekenen een stap terug. De leerling heeft meer en specifiekere instructie nodig van een gespecialiseerd behandelaar. De leraar moet er wel voor zorgen dat het kind deel blijft uitmaken van de groep. In het voortgezet onderwijs is dat anders. Veel leerlingen met dyscalculie stromen onterecht uit naar een lager onderwijsniveau. Met de juiste begeleiding kan een leerling met dyscalculie gewoon wiskunde op een havo- of vwo-niveau volgen. Een bemoedigende rol van de wiskundeleraar is daarbij belangrijk. 

De leraar moet leerlingen helpen waar nodig, bemoedigen en zelfvertrouwen geven. Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen langer over hun toets te doen of minder opgaven te maken en mogen altijd een rekenmachine bij de opgaven gebruiken. In onderstaande video vertelt een wiskundeleraar hoe hij zijn dyscalculieleerling Maritte begeleidt tijdens de wiskundeles.

  • Embedcode

Meer weten?

Bekijk de volgende handige en relevante links:

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


Tom | 9 april 2013

Zijn er voor leerkrachten testen die hij kan uitvoeren met een kind om eventuele dyscalculie te signaleren of om het vermoeden ervan te versterken zodat er sneller aktie ondernomen kan worden??

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Ernstige rekenproblemen en dyscalculie
Dit artikel gaat over ernstige reken/wiskundeproblemen bij kinderen in het primair onderwijs. Het is bedoeld voor leraren, rekencoördinatoren, intern begeleiders en directeuren werkzaam in het primair onderwijs.


Kinderen die niet leren rekenen
Jo Nelissen zet verschillende opvattingen over dyscalculie op een rijtje en adviseert het etiket ?dyscalculie? spaarzaam te hanteren. Het lijkt zinvoller om vast te stellen welke kinderen rekenproblemen hebben, wat die problemen zijn en hoe daar het beste aan gewerkt kan worden.


Dyscalculie
In dit artikel beschrijft Tom Braams oorzaken van rekenproblemen en trekt hij rekenproblemen door naar rekenstoornissen (=dyscalculie). Ook gaat hij in op onderzoek en behandeling.

Leraar24 is een samenwerking tussen