praktijk
po
vo
mbo
so

Systeemdenken

Systeemdenkers leren de wereld om hen heen te zien als één geheel. Zij leren hoe onderdelen van een systeem (ook wel variabelen genoemd) samenwerken en elkaar beïnvloeden. Systeemdenkers leren organisaties beter begrijpen en de problemen binnen een organisatie beter op te lossen. Zij leren om beslissingen te nemen die niet alleen symptomen bestrijden, maar die een probleem werkelijk oplossen. 

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en een gezamenlijke visie. Bij systeemdenken gaat het om:  

  • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg
  • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames

Scholen zoeken naar een manier waarop zij hun organisatie in kunnen richten, zodat er een organisch systeem ontstaat. Daarnaast wordt er gezocht naar een manier om leerlingen adequaat toe te rusten, zodat ze een plek kunnen vinden in de uiterst complexe samenleving waarin veranderingen elkaar razendsnel opvolgen.

Systeemdenken in de klas
Een praktische uitwerking voor het werken met de ?vijfde discipline?.joost hulshof | 25 september 2016

Peter Senge is binnenkort support act van Sir Ken Robinson, wiens happening in Rotterdam met Claire Boonstra en Jelmer Evers door de Onderwijscoop is geaccrediteerd voor dat lerarenregister van voor en door de bestuurders. Ook staat Senge als keynote speaker bij Make Shi(f)t Happen 2016 van de CBEgroup, eerst zogenaamd failliet na het Amarantis schandaal, maar nu helemaal terug als CBEacademica. Wie nog weet dat Olaf MacDaniel destijds bij de opening van de Onderwijscoop prominent aanwezig was tussen de minOCW bobo's op het Mediapark verbaast zich hier natuurlijk niet over. Maar de meeste leraren hebben nog niet in de gaten waar het in het Staatscircus van de Onderwijscoop echt om draait.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.