Systeemdenken

lerarenredactie | bijgewerkt op 14 januari 2009

Systeemdenkers leren de wereld om hen heen te zien als één geheel. Zij leren hoe onderdelen van een systeem (ook wel variabelen genoemd) samenwerken en elkaar beïnvloeden. Systeemdenkers leren organisaties beter begrijpen en de problemen binnen een organisatie beter op te lossen. Zij leren om beslissingen te nemen die niet alleen symptomen bestrijden, maar die een probleem werkelijk oplossen. 

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en een gezamenlijke visie. Bij systeemdenken gaat het om:  

  • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg
  • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames

Scholen zoeken naar een manier waarop zij hun organisatie in kunnen richten, zodat er een organisch systeem ontstaat. Daarnaast wordt er gezocht naar een manier om leerlingen adequaat toe te rusten, zodat ze een plek kunnen vinden in de uiterst complexe samenleving waarin veranderingen elkaar razendsnel opvolgen.

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.