Oudergesprek: kennismakingsgesprek

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 februari 2012

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders stimuleert het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen. Op de Annie M.G. Schmidtschool is ouderbetrokkenheid en een goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. De school werkt vanuit de visie ‘handelingsgericht werken’, waarbij constructief communiceren met ouders een belangrijk uitgangspunt is. In deze video zie je een voorbeeld van een kennismakingsgesprek met ouders.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.