Gesprekken met kinderen

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2012

Samenwerken met leerlingen is een uitgangspunt van handelingsgericht werken. Door gesprekken met leerlingen te voeren, worden ze actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling en onderwijsbehoeften. Op basisschool Kleine Prins in Ede ervaart men de gesprekken met leerlingen positief.

Leraar Daphne Kupers: “in groep 5/6 is de ervaring dat leerlingen al heel goed kunnen aangeven wat ze van iets vinden en hoe ze iets zouden kunnen oplossen. Ze kunnen goed meedenken”.

Intern begeleider Tamara Joosten: “De kinderen zijn enthousiast over de gesprekken. Dat vinden ouders prettig, ze ervaren dat hun kinderen ervoor willen gaan. Leerkrachten ervaren dat het werkt en zijn daardoor ook enthousiast. Dit alles vergroot de betrokkenheid en motivatie van het kind en alle betrokkenen”.

Eigen oplossingen van leerlingen blinken vaak uit in eenvoud. Daar kunnen leraren hun voordeel mee doen. Een leerling zal zich bovendien veel meer inzetten voor zijn eigen idee dan voor het idee van een ander. Er is meer betrokkenheid, want de leerling voelt zich meer verantwoordelijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.