Watereducatie bij aardrijkskunde

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 augustus 2011

Het thema ‘water’ is een belangrijk onderdeel van het curriculum voor aardrijkskunde in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben echter vaak weinig besef hebben van watervraagstukken in hun eigen omgeving, regio, land en in de wereld. Reden om extra aandacht te besteden aan watereducatie bij het vak aardrijkskunde.

Video
In deze video laat docent Ingeborg Tiemessen zien hoe je het thema dichterbij de leerlingen kunt brengen en tot leven kunt brengen door gebruik te maken van foto’s en kaarten (uit www.edugis.nl) van de omgeving van de school. Door het voor- en nagesprek raken de leerlingen vertrouwd met geografische begrippen en leren ze anders naar hun omgeving te kijken en in relatie te zien tot andere gebieden.

Deze les zelf geven
U kunt de les die in de video gegeven wordt ook zelf geven met behulp van deze informatie over leerdoelen, opdrachten, kaarten en foto’s.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.