praktijk
po

Verhalend Ontwerpen

  • Embedcode

Steve Bell ontwikkelde in Schotland een bijzondere benadering van onderwijs; ‘Storyline Approach to Education’. In Nederland staat de methode bekend als Verhalend Ontwerpen. In een Verhalend Ontwerp verlopen de leeractiviteiten als een verhaal, een verhaal dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt. Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is de betrokkenheid van de leerlingen en de samenhang tussen de verschillende vakken in zinvolle contexten. Er wordt ingehaakt op de werkelijkheid van de leerlingen. Leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen en krijgen ruimte voor eigen beslissingen en het nemen van initiatieven.

Verhalend Ontwerpen wordt zeer regelmatig toegepast op de Openbare Jenaplanbasisschool De Krullevaar te Sevenum voor het taalonderwijs. In combinatie met de leerlijnen wordt de vrijheid gecreëerd om het taalonderwijs in te richten op functionele, betekenisvolle en praktische leersituaties. Er wordt met de leerlingen adaptief gewerkt met betekenisvol materiaal. Leraren geven zo gezamenlijk met hun leerlingen invulling aan de dagelijkse lessen.

Door de leerlijnen als basis te houden is er een duidelijke rode draad voor het onderwijs van groep 1 tot en met 8. Leraren zijn daardoor in staat de taalontwikkelingen van de leerlingen nauwkeurig te volgen. Dit draagt bij aan een kanteling van leiden naar loslaten, naar afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen, naar betekenisvol, sociaal en strategisch onderwijs.

Door middel van een weekopening maken de leerlingen van basisschool De Krullevaar kennis met het verhaal voor die week. Deze week is het thema ‘Brieven aan Sinterklaas’. Aan de hand van dit verhaal gaan de leerlingen aan de slag met allerlei leeractiviteiten op het gebied van taal. Het verhaal zorgt ervoor dat leerlingen op een natuurlijke en praktische manier worden geconfronteerd met aspecten van taal.

Uiteindelijk wordt al het werk van betekenis door de leerlingen geordend en bewaard in een taalportfolio. Leerlingen kijken regelmatig terug in dit portfolio om zo een beeld te krijgen van hun ontwikkeling en ze worden zo structureel aangezet tot reflectie.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.