praktijk
vo

Duits: tips en strategieën bij doeltaal-voertaal-principe

Op Dalton Voorburg spreken de leerlingen zoveel mogelijk Duits tijdens de Duitse les. Hier is Paul Goossens, leraar Duits, een aantal jaar geleden mee begonnen. Hij past daarmee het doeltaal-voertaal-principe in het vreemdetalenonderwijs toe, namelijk de taal die geleerd wordt (doeltaal), is tegelijkertijd de voertaal in de les. Hij legt uit hoe hij dit principe toepast en geeft een aantal tips en strategieën.

  • Embedcode

In het begin vond Paul Goossens het lastig om te bepalen wanneer je wel Duits spreekt en wanneer niet en hoe je ervoor zorgt dat leerlingen in ieder geval 80% begrijpen. Door het doeltaal-voertaal-principe steeds te blijven toepassen, merkte hij wat wel en wat niet werkt. Inmiddels zijn de leerlingen eraan gewend dat er tijdens de lessen Duits vooral Duits gesproken wordt. Zij ervaren het als plezierig om zoveel mogelijk Duits te horen en te spreken.

Tips en strategieën

Paul Goossens geeft de volgende tips en strategieën voor leraren die dit principe ook willen gaan toepassen:

  • Stel haalbare doelstellingen. Je hoeft niet meteen 100% de doeltaal als voertaal te gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de grammatica in het Nederlands uit te leggen, algemene instructies en feedback echter in de doeltaal te geven. Ook ‘small talk’ is bijzonder geschikt voor het hanteren van de doeltaal en vergroot het ‘taalbad’ waarin leerlingen terecht komen.
  • Houd rekening met het niveau van de leerlingen en pas je taal hieraan aan. Dat geldt zowel voor de gesproken taal als voor de geschreven teksten in het lesmateriaal.
  • Besteed expliciete aandacht aan klassentaal, bijvoorbeeld in de inrichting van je klaslokaal. Maak gebruik van materiaal dat het gebruik van de doeltaal ondersteunt.
  • Maak leerlingen bewust van de voordelen van het principe doeltaal = voertaal. Als leerlingen het nut van deze aanpak inzien, verkleint dat hun weerstand.
  • Zorg voor een veilig klimaat in de les waarin leerlingen fouten durven maken.

Meer over het doeltaal-voertaal-principe bij Duits

In het artikel Doeltaal-voertaal-principe bij Duits lees je meer over het doeltaal-voertaal-principe:

  • Nadere informatie over wat dit principe bij Duits inhoudt
  • Hoe je het kunt toepassen in je lessen
  • Welke uitdagingen je kunt tegenkomen

En je vindt er links naar de diverse video’s over dit onderwerp, verdeeld in video’s voor de onderbouw en video’s voor de bovenbouw.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.