praktijk
po

Met ouderroutines de ouderbetrokkenheid vergroten

Een hoge ouderbetrokkenheid heeft een zeer positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school. Voor een hoge ouderbetrokkenheid is het belangrijk dat er een goede samenwerking tussen school en ouders is met wederzijds vertrouwen. Op Mariaschool in Lieshout gebruiken ze zogeheten ouderroutines om de samenwerking met ouders te versterken.

 • Embedcode

Ouderroutines zijn een herkenbare, terugkerende activiteit die inzetbaar zijn bij het opbouwen van de relatie en vertrouwen tussen ouders en school. Bij het werken met ouderroutines worden ouders als educatieve partners van de school gezien en wordt de ouderbetrokkenheid groter. Hoe hoger de ouderbetrokkenheid, hoe beter dit is voor de ontwikkeling van het kind.

Ouderroutine Ouder als expert

Itie Van den Berg geeft verschillende praktijkvoorbeelden van ouderroutines in het boek Succes met ouders. Op Mariabasisschool in Lieshout zetten ze de ouderroutine Ouder als expert in. Hierbij vertellen ouders iets over hun werk of hobby. Dit kan je ook in lesvorm toepassen.

Zo gaf een ouder enkele lessen in groep 1-2 over kikkervisjes, kikkers en salamanders. Ook de Spaanse lessen voor de bovenbouw ontstonden door samen te werken met ouders. Een ouder geeft wekelijks Spaanse les aan enkele leerlingen die extra verrijking en uitdaging nodig hebben.

Ouderroutines worden positief ervaren

Zowel ouders als school zijn positief. Leraar Lindy van Kuijlen van Mariaschool in Lieshout: “Kinderen kijken met veel enthousiasme uit naar de lessen. Ouders kunnen soms veel meer vertellen over een onderwerp door hun expertise, dus ik leer er ook nog van. Door het benutten van de kwaliteiten en expertise van ouders wordt het onderwijs rijker.’’ Ook ouder Robin van Os is enthousiast. “Het is leuk om informatie over te mogen dragen. Verder is het goed om kinderen te laten merken dat we er samen mee bezig zijn. We zijn er samen voor de kinderen. Mijn eigen ouderbetrokkenheid werd er ook groter door.’’

Meer voorbeelden van ouderroutines

Naast de ouderroutine Ouder als expert zijn er nog meer ouderroutines die de ouderbetrokkenheid vergroten:

 • Welkomstgesprek
  Jaarlijks kennismakingsgesprek waarin de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart worden gebracht, vanuit de perspectieven van de leraar, de ouders en het kind. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van school en ouders.
 • Themabrief

In de themabrief wordt een thema uitgelegd dat in de klas wordt behandeld. Ouders krijgen informatie hoe zij thuis met het thema aan de slag kunnen gaan

 • Huisbezoek
 • Eén keer per jaar gaat de leraar bij iedere leerling thuis op bezoek. De bedoeling is om de relatie te versterken. De leraar krijgt zo een duidelijker beeld van de leefsituatie .

 • Logeerknuffel
 • De logeerknuffel gaat met het kind mee naar huis voor een logeerpartijtje. Ouders schrijven vervolgens in een schrift welke gebeurtenissen het kind meemaakt. In de groep mag het kind vertellen over deze gebeurtenissen en leest de leraar uit het schrift voor. Een voorbeeld hiervan is ook de verteltas.

 • Ouderkring
 • Ouders wonen bijeenkomsten bij waar informatie wordt gegeven over waar de kinderen mee bezig zijn op school. Zij kunnen zo samen met de kinderen activiteiten doen.

 • Ouderhulpkaarten
 • Op ouderhulpkaarten staan activiteiten die ouders samen met hun kinderen thuis kunnen uitvoeren. Na een instructie van de leraar worden de kaarten aan de ouders meegegeven (Berg, 2013).

  Meer weten over ouderbetrokkenheid?


  E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.