Met drama op speelse wijze aan taalontwikkeling werken

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 september 2018

Op basisschool de Avonturijn in Amsterdam werken leraren met de lesmethode Drama en Taal. Leraren gebruiken hierbij drama om de taalontwikkeling te stimuleren. Wanneer je taal en drama met elkaar verbindt, worden leerlingen nog meer geprikkeld om taal te gebruiken. Bij drama heb je niet alleen taal, maar ook sociale vaardigheden nodig. Daardoor bevordert deze methode ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elke les start met een inspiratiebron zoals een foto, schilderij of geschreven tekst.

Stichting Taalvorming heeft een werkwijze ontwikkeld die gericht is op een verbinding van taal en toneel. Wanneer je niet direct woorden tot je beschikking hebt, kun je altijd iets laten zien. De kinderen spelen en praten naar aanleiding van een inspiratiebron zoals een verhaal, schilderij of foto met elkaar over alledaagse en niet alledaagse gebeurtenissen. Leraren dagen leerlingen uit om eigen ervaringen en geschreven teksten uit te spelen.

Inspiratiebronnen als taaltrekkers

De diverse inspiratiebronnen krijgen op deze manier de functie van taaltrekker door het stimuleren van spel en uitlokken van taal. Zo kan een schilderij van Karel Appel aanleiding geven tot het naspelen van een brutaal buurmeisje en een gedicht van Tjitske Jansen aanzetten tot filosoferen over het soort aandacht dat je graag wilt van je ouders. Het ontwikkelde materiaal is daarom bruikbaar om taalontwikkeling, kunsteducatie en sociale ontwikkeling te stimuleren.

Ervaringen met drama en taal

Leraren van basisschool de Avonturijn ervaren dat leerlingen een grotere woordenschat krijgen door de dramalessen. En dat ze handvatten krijgen om zich op een andere manier uit te drukken. In de video vertelt een leerling dat ze door de dramalessen een andere manier heeft geleerd om ruzies op te lossen: niet met haar handen maar met woorden. En leerlingen zijn enthousiast, ze willen graag spelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de integratie van taal of drama in andere vak – en vormingsgebieden? Lees dan op leraar24.nl de artikelen Muziek helpt bij taalonderwijsVerhalend ontwerpen en Effecten van dramalessen op groepsvorming.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.