LeerKRACHT: leren van en met elkaar voor beter onderwijs
praktijk
po vo mbo so

LeerKRACHT: leren van en met elkaar voor beter onderwijs

Stichting LeerKRACHT biedt praktische hulpmiddelen om samen met collega’s en leerlingen iedere dag het onderwijs te verbeteren. Denk aan effectieve werksessies, onderlinge feedback en gezamenlijk lesontwerp. Zo creëer je een cultuur op school waarin iedereen van en met elkaar leert. Lees meer over de achtergrond van deze aanpak en bekijk hoe leraren het in de praktijk brengen.

Het programma van Stichting leerKRACHT kent vier instrumenten die scholen (met begeleiding van de stichting) kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van verbetering: 

  • Bordsessies: dit zijn effectieve, korte werksessies, waarin je wekelijks met de schoolleiding (leerling)resultaten bespreekt, doelen bepaalt en verbeteracties afspreekt.
  • Gezamenlijk lesontwerp: doelen van het bord vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Bereid samen je lessen voor, bepaal per les wat je wil bereiken en zo innoveer je het onderwijs.
  • Lesbezoek en feedback: leraren kijken bij elkaar in de les en bespreken of het  gezamenlijk lesontwerp het gewenste effect op de leerling heeft. 
  • Feedback van de leerling: leerlingen kunnen een goede inspiratiebron voor verbetering zijn. Ze geven je feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen. Zo zorg je voor leerlingbetrokkenheid.

Elke dag een beetje beter

Het motto van het programma is: elke dag een beetje beter. Leraren op de Imeldaschool in Rotterdam ervaren dat het ook zo werkt. Voordeel is dat ze allemaal volgens dezelfde principes en aan dezelfde doelen werken, vertellen de leraren. Bekijk hun ervaring in de video.

  • Deze video kan worden embed

Meer lijn door bordsessies en lesontwerp

Ook op het Hofstadlyceum in Den Haag gebruiken ze het programma. ‘Vooral de bordsessies en het gezamenlijk lesontwerp van de secties werken goed’, vindt Emilie Kooiman, leraar scheikunde. Bij elkaar in de les kijken en feedback geven is zinvol, maar wel soms moeilijk om te organiseren, zo is de ervaring. Bekijk hoe leraren en leerlingen samenwerken.

  • Deze video kan worden embed

Leren van elkaar

Ook leraren van het team Verzorgende Generiek op het Koning Willem 1 College willen hun onderwijskwaliteit verhogen en de student meer centraal stellen. Dat doen ze met lesbezoeken, studentenenquêtes, gezamenlijke lesontwerpen en wekelijkse bordsessies. Voorwaarde voor succes is steun van de leiding, dat er genoeg tijd en blijvende aandacht voor is, vertellen de leraren. Bekijk de ervaring van deze school.

  • Deze video kan worden embed

De basis van stichting leerKRACHT

De leerKRACHT-aanpak is gebaseerd op ervaring uit landen en regio’s waar het onderwijs nog beter is dan in Nederland, zoals Ontario, Massachusetts, Shanghai, Estland, Singapore en Finland. Vooral collegiale feedback is een belangrijke factor voor goed onderwijs. Verder moeten scholen investeren in een cultuur van steeds willen verbeteren. Ook een bezoek aan succesvolle bedrijven hoort erbij.  

Wat zegt onderzoek over de methodiek van leerKRACHT?

Universiteit Utrecht heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de impact van de leerKRACHT-aanpak, met subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Of de leerKRACHT-methode direct effect heeft op de onderwijsresultaten is niet vast te stellen, aldus de onderzoekers. Wel zijn leraren er enthousiast over en blijkt er enig effect te zijn op de schoolcultuur.  Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek om te kijken of leerKRACHT op middelbare scholen helpt bij kennisdeling en kennisbenutting. Het is een relatief klein onderzoek onder vijf scholen. De conclusie van dit onderzoek is dat het programma bijdraagt aan kennisontwikkeling en kennisdeling van docenten en een positieve invloed heeft op het onderwijs.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.