LeerKRACHT: leren van en met elkaar voor beter onderwijs
praktijk
po vo mbo so

LeerKRACHT: leren van en met elkaar voor beter onderwijs

Stichting LeerKRACHT biedt praktische hulpmiddelen om samen met collega’s en leerlingen iedere dag het onderwijs te verbeteren. Denk aan effectieve werksessies, onderlinge feedback en gezamenlijk lesontwerp. Zo creëer je een cultuur op school waarin iedereen van en met elkaar leert.

© Nieke Martens

Het programma van Stichting leerKRACHT kent vier instrumenten die scholen (met begeleiding van de stichting) kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van verbetering: 

  • Bordsessies: dit zijn effectieve, korte werksessies, waarin je wekelijks met de schoolleiding (leerling)resultaten bespreekt, doelen bepaalt en verbeteracties afspreekt.
  • Gezamenlijk lesontwerp: doelen van het bord vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Bereid samen je lessen voor, bepaal per les wat je wil bereiken en innoveer zo je het onderwijs.
  • Lesbezoek en feedback: leraren kijken bij elkaar in de les en bespreken of het  gezamenlijk lesontwerp het gewenste effect op de leerling heeft. 
  • Feedback van de leerling: leerlingen kunnen een goede inspiratiebron voor verbetering zijn. Ze geven je feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen. Zo zorg je voor leerlingbetrokkenheid.

Elke dag een beetje beter

Het motto van het programma is: elke dag een beetje beter. Leraren op de Imeldaschool in Rotterdam ervaren dat het ook zo werkt. Zij werken allemaal volgens dezelfde principes en aan dezelfde doelen. Bekijk hun ervaring in de video.

  • Deze video kan worden embed

Samen lessen ontwerpen

Ook op het Hofstad Lyceum in Den Haag gebruiken ze het programma van LeerKRACHT. “Vooral de bordsessies en het gezamenlijk lesontwerp van de secties werken goed”, vindt docent scheikunde Emilie Kooiman. Bij elkaar in de les kijken en feedback geven, vindt het team zinvol, maar ook soms moeilijk te organiseren. Bekijk hoe leraren en leerlingen samenwerken.

  • Deze video kan worden embed

Leren van elkaar

Ook leraren van het team Verzorgende Generiek op het Koning Willem I College willen hun onderwijskwaliteit verhogen en de student meer centraal stellen. Dat doen ze met lesbezoeken, studentenenquêtes, gezamenlijke lesontwerpen en wekelijkse bordsessies. Voorwaarde voor succes is steun van de leiding, dat er genoeg tijd en blijvende aandacht voor is, vertellen de leraren. Bekijk de ervaring van deze school.

  • Deze video kan worden embed

Effect op onderwijsresultaten

Universiteit Utrecht heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de impact van de leerKRACHT-aanpak, met subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Of de leerKRACHT-methode direct effect heeft op de onderwijsresultaten is niet vast te stellen, aldus de onderzoekers. Wel zijn leraren er enthousiast over en blijkt er enig effect te zijn op de schoolcultuur.  Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek om te kijken of leerKRACHT op middelbare scholen helpt bij kennisdeling en kennisbenutting. Het is een relatief klein onderzoek onder vijf scholen. De conclusie van dit onderzoek is dat het programma bijdraagt aan kennisontwikkeling en kennisdeling van docenten en een positieve invloed heeft op het onderwijs.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.