Een goede communicatie tussen ouders en school met handelingsgericht werken

lerarenredactie | bijgewerkt op 22 september 2011

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders stimuleert het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen. De Annie M.G. Schmidtschool werkt vanuit de visie handelingsgericht werken, waarbij constructief communiceren met ouders een belangrijk uitgangspunt is. In deze video zie je een voorbeeld van een kennismakingsgesprek en een rapportgesprek met ouders.

Rapportgesprek

Kennismakingsgesprek

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.