Downsyndroom: leren lezen om te praten

lerarenredactie | bijgewerkt op 09 februari 2011

Praten
Typerend voor kinderen met het Downsyndroom is dat het begrijpen relatief ver voorloopt op het praten. De ontwikkeling van het praten wordt bij hen vaak bemoeilijkt doordat zij auditief zwak zijn: ze hebben problemen met het gehoor (gehoorverlies) en met de auditieve verwerking van informatie. En dat remt hun verdere ontwikkeling, want slecht kunnen praten vormt een hindernis voor het denken. Door te praten, met anderen en in zichzelf, leren kinderen reflecteren op de wereld om hen heen en deze structureren en begrijpen.

Visualiseren
Door taal visueel, in de vorm van geschreven woorden, aan te bieden worden de auditieve beperkingen van kinderen met Downsyndroom omzeild. Er zijn daarom methoden ontwikkeld om het praten van Downkinderen te stimuleren door hen op jonge leeftijd te leren lezen.

Leespraat
Een in Nederland ontwikkelde methode is ‘Leespraat’. Vergeleken met de gangbare leesmethoden stelt Leespraat minder eisen aan de auditieve vaardigheden. In plaats van te leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk is in groep 3 van de basisschool, leren Downkinderen met deze methode direct hele woorden (‘globaalwoorden’) herkennen.

Leerlijn
De methode Leespraat kan worden toegepast bij kinderen met Downsyndroom vanaf twee jaar en vormt een doorgaande leerlijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. De taal- en spraakontwikkeling staat daarbij voorop: ‘leren lezen om te leren praten’.

Praktijk
Op de video is te zien hoe op basischool De Windroos in Wijk bij Duurstede de Leespraat-methode wordt toegepast bij Indy, een zesjarige jongen met het syndroom van Down. De video toont hoe het lezen gebruikt kan worden om de ontwikkeling van praten en auditieve vaardigheden te bevorderen en hoe Leespraat in de dagelijkse praktijk op een reguliere basisschool kan worden toegepast.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.