praktijk
po

Downsyndroom: leren lezen om te praten

  • Embedcode
Praten Typerend voor kinderen met het Downsyndroom is dat het begrijpen relatief ver voorloopt op het praten. De ontwikkeling van het praten wordt bij hen vaak bemoeilijkt doordat zij auditief zwak zijn: ze hebben problemen met het gehoor (gehoorverlies) en met de auditieve verwerking van informatie. En dat remt hun verdere ontwikkeling, want slecht kunnen praten vormt een hindernis voor het denken. Door te praten, met anderen en in zichzelf, leren kinderen reflecteren op de wereld om hen heen en deze structureren en begrijpen. Visualiseren Door taal visueel, in de vorm van geschreven woorden, aan te bieden worden de auditieve beperkingen van kinderen met Downsyndroom omzeild. Er zijn daarom methoden ontwikkeld om het praten van Downkinderen te stimuleren door hen op jonge leeftijd te leren lezen. Leespraat Een in Nederland ontwikkelde methode is ‘Leespraat’. Vergeleken met de gangbare leesmethoden stelt Leespraat minder eisen aan de auditieve vaardigheden. In plaats van te leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk is in groep 3 van de basisschool, leren Downkinderen met deze methode direct hele woorden (‘globaalwoorden’) herkennen. Leerlijn De methode Leespraat kan worden toegepast bij kinderen met Downsyndroom vanaf twee jaar en vormt een doorgaande leerlijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. De taal- en spraakontwikkeling staat daarbij voorop: ‘leren lezen om te leren praten’. Praktijk Op de video is te zien hoe op basischool De Windroos in Wijk bij Duurstede de Leespraat-methode wordt toegepast bij Indy, een zesjarige jongen met het syndroom van Down. De video toont hoe het lezen gebruikt kan worden om de ontwikkeling van praten en auditieve vaardigheden te bevorderen en hoe Leespraat in de dagelijkse praktijk op een reguliere basisschool kan worden toegepast.
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemenjannet | 16 november 2015

Hallo ik vind het super met deze methode zullen kinderen met syndroom van down enorm veruit gaan en dubbel snel leren . ik vraag met af welke regeluren schollen werken hier met de methode los van de speciale basisschollen in Rotterdam.weet iemand dat?


moeder van een kindje met down | 10 februari 2011

wat super dat dit mooie kind zich op zo n manier door kan ontwikkeln...supermethode ook!!! En wat een medewerking van school...echt super en alles in samenwerking en overleg met de moeder. helaas was dit in ons geval niet zo..de school wilde geen mensen van buitenaf [pottekijkers] en ze huurden van t rugzakgeld liever iemand in die hbo psychologie had gestudeerd en net klaar was en 0,0 ervaring had, dan iemand die 30 jaar ervaring heeft met deze kids en de helft goedkoper is, dus hierdoor ook 2x zoveel uren te besteden.... Bij ons zijn de scholen zeeer geslote...jammer want als ik dit filmpje zo zie..is t echt een gemiste kans geweest, voor zowel mn kind als voorde school.... Super dat er ook nog scholen zijn die er wel goed mee weten om te gaan...en zo hoort het ook


Mam van Jeroen | 10 februari 2011

echt erg inspirerend om te zien hoeveel baat Indy hierbij heeft! Wat doet hij het al super goed. wat top hoeveel hier in geinvesteerd word. Integratie van kinderen met het Downsyndroom is zo belangrijk en taal is daar een essentieel onderdeel van! Prachtig om te zien.


hanneke Lambermont | 10 februari 2011

De moeder is vanaf het allerprilste begin de drijvende kracht geweest in zake de ontwikkeling van Indy. Met tomeloos geduld en inzet! Ik heb dit als zijnde familie vanaf de zijlijn mogen gadeslaan. Met niets dan lof. En het resultaat : toepassing van de Leespraat-methode op de basisschool . Met dank aan deze bijzondere mensen.


Karel Baracs | 10 februari 2011

Als grootvader van twee kinderen met het Syndroom van Down ben ik enorm blij verrast met die nieuws: dat kinderen met spraakproblemen dankzij de globaalmethode Leespraat grote vooruitgang boeken bij hun taal- denk- en spraakontwikkeling. Ik bewonder de begeleiders van Indy in het filmpje om hun inzet: de moeder, de leerkracht, de vaste begeleider en de rugzakbegeleider verhogen samen Indy's kansen op een zo onafhankelijk mogelijk leven in de toekomst. Het kabinet Rutte wil bezuinigen op deze vorm van speciaal onderwijs. Dat zou een ramp zijn voor kinderen als Indy en mijn kleinzoons. Laten we alles doen om deze verworvenheden te behouden.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.