praktijk
po

Verhalend ontwerpen – Sleutelvragen

  • Embedcode

Steve Bell ontwikkelde in Schotland een bijzondere benadering van onderwijs; ‘Storyline Approach to Education’. In Nederland staat de methode bekend als Verhalend Ontwerpen. In een Verhalend Ontwerp verlopen de leeractiviteiten als een verhaal, een verhaal dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt. Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is de betrokkenheid van de leerlingen en de samenhang tussen de verschillende vakken in zinvolle contexten. Er wordt ingehaakt op de werkelijkheid van de leerlingen. Leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen en krijgen ruimte voor eigen beslissingen en het nemen van initiatieven.

Sleutelvragen zijn in een verhalend ontwerp van groot belang. Ze zijn misschien het kortst te definiëren als ‘vragen zonder antwoord van de leerkracht’. Het zijn vragen, die de kinderen uitdagen om zelf antwoorden te bedenken. Bij goede sleutelvragen is vaak meer dan één antwoord mogelijk. Ze zetten kinderen aan tot nadenken, ze geven structuur en ze leiden tot nieuwe vragen. Ook prikkelen ze tot het weergeven van eigen ervaringen.

In deze video ziet u hoe de leraar vele sleutelvragen stelt en hoe de kinderen daarop reageren. Dit alles binnen verhalend ontwerp ‘De Illustrator’, dat is uitgevoerd in bovenbouwgroep de Fluitketeltjes van Openbare Jenaplanschool de Petteflet in Groningen.

 

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Onderzoekend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.