praktijk
mbo

Differentiatie in de rekenles op het mbo

  • Embedcode

Binnen het mbo zijn er grote verschillen in rekenvaardigheid. Vaak is er bij studenten sprake van rekenangst en weerstand tegen rekenen. Met het model interne convergerende differentiatie krijgt een docent mogelijkheden om hier in de voorbereiding en binnen de lessen mee om te gaan. Het model  gaat uit van een verdeling van een groep in 2 of 3 niveaus. De les begint  met een activerende starter en een instructie voor alle studenten. Daarna gaat de groep uiteen en krijgen de zwakkere rekenaars verlengde instructie. De anderen kunnen aan de slag met oefenen, individueel of in groepen met diverse samenstellingen. Na de verlengde instructie gaat die groep ook aan het werk. Aan het eind van de les is er een centrale afsluiting.

Het model biedt de docent een duidelijke structuur om de lessen op te bouwen. Voor elke fase van de les wordt nagedacht over de werkvormen en oefeningen voor de verschillende groepen.

Een aantal rekendocenten van het Albedacollege in Rotterdam volgde een training in deze manier van werken en zet interne convergerende differentiatie in tijdens de rekenlessen.

De trainingen werden gegeven in het kader van een kortlopend onderzoek dat werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met ROC Albedacollege en ROC Midden Nederland. Het onderzoek werd gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Thema

Didactiek

Onderwerpen

DifferentiatieJavier Barbero | 15 februari 2016

CLIL researcher and interested in CLIL projects all around the world

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.