Maak seksuele diversiteit bespreekbaar
praktijk
po vo mbo so

Maak seksuele diversiteit bespreekbaar

Leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige omgeving waar hun seksuele identiteit geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Hoe zorg je voor een open schoolklimaat waarin iedereen zich veilig voelt?

© Rutger Rog

In Nederland zijn ongeveer duizend Gender & Sexuality Alliances (GSA) actief op middelbare scholen. Een GSA is een groep of netwerk van scholieren en leraren die door middel van acties (zoals Paarse Vrijdag, de Coming-Outdag en de Day of Silence) informatie, steun en een veilige plek wil bieden voor iedereen op school. Uit gesprekken tussen het GSA-netwerk en meer dan duizend lhbtqia+-leerlingen blijkt dat die leerlingen zich meer thuis voelen op een school met een GSA. Ook voelen zij zich meer geaccepteerd en spijbelen ze minder. 

Eigen ervaringen delen

Jeffrey Ducaat is leraar geschiedenis op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest en docentbegeleider van een GSA. Daarbinnen organiseert hij samen met collega’s activiteiten om pesten en buitensluiten tegen te gaan en houden ze bijeenkomsten waar leerlingen met elkaar kunnen praten. De gesprekken gaan vooral over ervaringen en identiteit. Ducaat: “Ik deel ook mijn eigen ervaringen als man die op mannen valt. Dat helpt sommige leerlingen om hier zelf ook open over te leren praten. Leerlingen komen met plezier naar de bijeenkomsten en sommige komen na een tijdje echt tot bloei. Tijdens mijn geschiedenislessen maak ik GSA-onderwerpen ook bespreekbaar. Ik wil niet naar het verleden kijken zonder oog te hebben voor ervaringen van minderheden. In- en uitsluiten is van alle tijden en dat moet benoemd worden.” 

Inclusief lesgeven

Naast zijn werk voor de GSA wil Ducaat het onderwerp diversiteit in het onderwijs graag breder neerzetten. Zo hebben hij en zijn collega’s een checklist ontwikkeld waarmee ze meer aandacht willen vragen voor diversiteit in de klas. Ducaat vindt onder andere dat minderheidsgroepen op school meer gefaciliteerd moeten worden, bijvoorbeeld in het vieren van hun feestdagen. “Een leerling die het Suikerfeest viert, zou eigenlijk niet moeten twijfelen tussen ziekmelden of eerlijk melden. Dit soort zaken wil ik bespreekbaar maken. De checklist helpt daarbij. Een veilig schoolklimaat gaat voor mij verder dan alleen het oprichten van een GSA. Het zit in kleine dingen. Zoals: hoe spreek je leerlingen aan en ben je bereid een leerling echt te leren kennen?” 

Hebben ouders of leerlingen moeite met dit onderwerp?

Formuleer het schoolbeleid duidelijk en helder, en communiceer dat actief aan ouders. Doe dit aan het begin van het jaar, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of via een nieuwsbrief. In dit beleid staat hoe je als school (doorlopend) aandacht besteedt aan respect voor gender- en seksuele diversiteit. Zorg ook voor een aantal praktische voorbeelden, die je kunt gebruiken als ouders en leerlingen vragen hebben. Bespreek in teamvergaderingen hoe in het docententeam kan worden gecommuniceerd over seksuele diversiteit. En ga na of alle docenten weten hoe ze dit praktisch kunnen toepassen in de lessen.

Seksuele diversiteit op scholen

Uit een themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen blijkt dat scholen over het algemeen invulling geven aan dit kerndoel. De meeste scholen hebben een globale visie op bevordering van respectvolle omgang met seksualiteit, seksuele diversiteit en weerbaarheid. Op de ene school komt het vaker en duidelijker aan bod dan op de andere. Vaak hangt de invulling af van de individuele leraar, is de aanpak incidenteel en niet verankerd in het curriculum. In het rapport valt het speciaal onderwijs in positieve zin op, doordat daar de nadruk ligt op het bevorderen van seksuele weerbaarheid van de leerlingen.

Themaonderzoek Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit

Meer weten?

  • Op het vmbo voelen veel lhbtqia+-scholieren zich (nog) niet veilig. Onderzoek van Movisie en de Universiteit van Amsterdam geeft aan dat meedoen aan een GSA deze jongeren kan helpen. 
  • NPO Zapp organiseerde de themaweek Er zijn grenzen om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, met onder andere de uitzending Je lijf is van jou van Het Klokhuis. 
  • Vanuit de Gezonde School is een vignet te behalen rond relaties en seksualiteit. Door te werken aan dit thema draag je bij aan een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van leerlingen.
  • Loketgezondleven.nl biedt een dossier seksuele gezondheid en een achtergrondrapport over wat werkt bij het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij jongeren op het vo, vso en mbo. 
  • Gendi – een website van Stichting School & Veiligheid – inspireert en adviseert scholen over respectvol omgaan met gender- en seksuele diversiteit. Met tips, kennis, inspiratie en lesmaterialen. Zoals het project Stil Verdriet, een docententraining waarin seksuele diversiteit bespreekbaar wordt gemaakt binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs (vo).  
  • Stichting School & Veiligheid biedt veel achtergrondinformatie op de themapagina omgaan met seksualiteit in het po.
  • Ook voor leraren is het nog niet altijd vanzelfsprekend om open te zijn over hun seksuele identiteit. Drie leraren vertellen hun verhaal aan Brandpunt. 
  • Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het vo, vso en mbo. 
  • Seksuelevorming.nl geeft tips hoe om te gaan met verschillen in diversiteit op het gebied van seksualiteit.
  • Op human.nl/onderwijs vind je gratis lesmateriaal en video’s over onder andere seksualiteit.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.