GIS-les bij aardrijkskunde

lerarenredactie | bijgewerkt op 16 augustus 2011

In het eindexamenprogramma voor aardrijkskunde staat dat leerlingen onderzoek moeten doen. Veel docenten vinden het lastig om daar invulling aan te geven op een manier die de leerlingen aanspreekt en motiveert. Tim Favier ontwikkelde als onderdeel van zijn promotietraject aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en in samenwerking met scholen een didactische werkvorm waarin werken met GIS centraal staat.

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is software voor het opslaan, bewerken, analyseren en tonen van alle informatie die is verbonden met een geografische ligging. Bedrijfsleven en overheid maken steeds vaker gebruik van GIS om allerlei gegevens over bijvoorbeeld voorzieningen inzichtelijk te maken op een kaart. De analyses voorziet hen van waardevolle informatie.

De ontwikkelde werkvorm is een leerling-onderzoeksproject waarin een combinatie wordt gemaakt tussen het verzamelen van gegevens middels veldwerk en het verwerken van die gegevens tot digitale kaarten. Het project is bedoeld voor bovenbouw HAVO en VWO.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.