praktijk
po

Leraren leren met systeemdenken

  • Embedcode

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en een gezamenlijke visie. Bij systeemdenken gaat het om:

  • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg
  • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames

De Alpha Scholengroep wil boeiend en adaptief onderwijs bieden. Om dit te realiseren wordt er veel van en met elkaar geleerd, in netwerken en kenniskringen over de scholen heen en binnen teams, ieder team heeft een interne coach. Binnen het concept van boeiend onderwijs speelt het gebruik van instrumenten uit het systeemdenken een grote rol. Deze instrumenten, die dus door leerlingen bij het leren worden gebruikt, worden ook ingezet als instrumenten bij het leren van leraren.

Onderwerpen

Scholing


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.