praktijk
vo

Duits: feedback

  • Embedcode

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook. Leerlingen die de doeltaal gebruiken, maken structureel fouten. Voor de docent is het daarom belangrijk om van tevoren goed na te denken over hoeveel feedback gegeven wordt, en wanneer. Er moet immers worden voorkomen dat leerlingen bang worden om fouten te maken. Ook is het niet zinvol feedback zo te geven dat dit ten koste gaat van de vloeiendheid van een presentatie/gesprek.

Een advies is om het geven van feedback te beperken tot fouten die betrekking hebben tot de boodschap en de manier waarop die overkomt. Grammaticale fouten staan de communicatie immers vaak niet of nauwelijks in de weg. Docenten die hun leerlingen willen stimuleren om de doeltaal in de les te gebruiken maken veel gebruik van positieve feedback. Op deze manier kan ook het lef van leerlingen worden beloond die de doeltaal durfen te gebruiken.

Dit fragment is opgenomen tijdens een les Duits op Dalton Voorburg in een vijfde klas vwo. De docent is Paul Goossen.
Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.