Effectieve instructie met Lesson Study

lerarenredactie | bijgewerkt op 28 november 2013

Lesson Study of lessenstudie is een methode die leraren gebruiken om heel gericht hun onderwijs te verbeteren. In een klein team wordt samen een les ontworpen. Eén leraar geeft de les aan een groep leerlingen, de overige leraren observeren de les.  Achteraf wordt de les geëvalueerd en bijgesteld. Hierna kan een andere leraar de les in de verbeterde vorm geven. Zo ontstaat een ontwerpcyclus.

Lesson Study is een vorm van peer review. Bij voorbereiding en observatie ligt de focus niet op het gedrag van de leraar, maar op hoe de les wordt ontvangen door de leerlingen. De centrale vraag is welk effect willen we met de les bereiken bij de leerlingen? En, bij de observatie, zien we dat effect ook?

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.