praktijk
po
vo
mbo
so

Effectieve instructie met Lesson Study

Lesson Study of lessenstudie is een methode die leraren gebruiken om heel gericht hun onderwijs te verbeteren. In een klein team wordt samen een les ontworpen. Eén leraar geeft de les aan een groep leerlingen, de overige leraren observeren de les.  Achteraf wordt de les geëvalueerd en bijgesteld. Hierna kan een andere leraar de les in de verbeterde vorm geven. Zo ontstaat een ontwerpcyclus.

  • Embedcode

Lesson Study is een vorm van peer review. Bij voorbereiding en observatie ligt de focus niet op het gedrag van de leraar, maar op hoe de les wordt ontvangen door de leerlingen. De centrale vraag is welk effect willen we met de les bereiken bij de leerlingen? En, bij de observatie, zien we dat effect ook?

Onderwerpen

Leren van elkaarchris jansen | 20 januari 2014

Ik heb effectieve lessenstudie bekeken en ik heb daar gezien dat samenwerking met meerdere collega's bij het ontwikkelen en uitvoeren van een les duidelijke didactische voordelen heeft. Via observatie bij elkaar zie je dan wat de studenten doen en kun je daar op voortborduren of anticiperen.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.