Handelingsgericht samenwerken

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 juli 2010

Bij handelingsgericht werken zijn samenwerking en afstemming belangrijk. Daarbij gaat het om:

  • Afstemming vinden op de onderwijsbehoeften van het kind, op de ondersteuningsbehoeften van de leraar, op de begeleidingsbehoeften van ouders.
  • Afstemming is doelgericht; de verschillende betrokkenen weten van elkaar waarnaar ze op weg zijn
  • Afstemming vindt plaats op de sterke kanten van het kind, de leraar, de groep, de ouders
  • Afstemming gebeurt stap voor stap en systematisch door de remedial teacher, de leraar, de intern begeleider en andere betrokkenen
  • Afstemming vindt plaats op grond van het transactionele kader. Er is telkens sprake van wisselwerking tussen de partijen.

Bij HGW zijn meerdere actoren in het spel. Als het goed is, trekken leraar, intern begeleider, remedial teacher, ouders, logopediste, leden van Zorg Advies Teams als partners met elkaar op. In het belang van het kind.

De Rank
Op SBO school De Rank in Almelo is handelingsgericht werken een belangrijk uitgangspunt. In deze video is te zien hoe dat op deze school in zijn werk gaat.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.