praktijk
vo

Duits: vocabulaire

  • Embedcode

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook. Als de docent consequent de doeltaal als voertaal gebruikt, krijgen leerlingen veel meer vocabulaire aangeboden. Maar het is ook heel effectief voor het memoriseren als woorden die eerder aangeboden zijn vaker worden herhaald. Engels horen Nederlandse leerlingen ook vaak buiten het klaslokaal. Duits en Frans (en andere talen) horen ze in de regel alleen op school, of via school. Docenten zijn de enige taalbron voor de leerlingen: als de taaldocenten niet hiervoor zorgen, krijgen de meeste leerlingen nergens de kans om vaak de vreemde taal te horen en te gebruiken, en zo hun lexicale kennis een betere basis te geven en uit te breiden.

Dit fragment is opgenomen tijdens een les Duits op het Kandinsky College (Nijmegen) in een tweede klas havo-vwo. De docente is Tanja Saksens. De leerlingen hadden op het moment van de opnames drie maanden Duitse les gehad.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.