Handelingsgericht werken: Kindgesprek

lerarenredactie | bijgewerkt op 13 oktober 2011

Op de Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum bespreken de leraren regelmatig met hun leerlingen hoe het met hen gaat. Zo begrijpen de leraren de leerlingen beter en krijgen ze zicht op wat ze nodig hebben. De gesprekken zijn onderdeel van de cyclus voor handelingsgericht werken. Hierbinnen zijn samenwerking en afstemming belangrijk.

Veel leerlingen blijken hun eigen onderwijsbehoeften goed aan te kunnen geven. Leerlingen kunnen leraren ook waardevolle feedback geven: wat doen leraren goed en wat zouden ze beter kunnen doen?

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.