praktijk
vo

Duits: instructie en uitleg

  • Embedcode

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook.

Een veel gehoord probleem van veel docenten met het gebruik van doeltaal als voertaal is: wat als de leerlingen belangrijke instructie, bijvoorbeeld rond de te leren stof voor een proefwerk, niet begrijpen, omdat die in de vreemde taal worden gegeven? Dit probleem kun je oplossen door

  • alle instructie twee of drie keer te herhalen, ook in het Nederlands, en steeds vragen of de leerlingen het begrepen hebben;
  • leerlingen te vragen in het Nederlands te herhalen wat de docent net in de vreemde taal heeft verteld;
  • de instructie niet alleen mondeling maar ook schriftelijk (bord, elo, studiewijzer) in de doeltaal aan te bieden.

En natuurlijk moet ook de orde worden bewaard in de klas. Docenten die veel met de doeltaal werken laten zien dat dit ook kan in de vreemde taal. Je kunt bijvoorbeeld, zoals in dit fragment, tegen een leerling die aan het praten is vragen of je ook iets mag zeggen.

Dit fragment is opgenomen tijdens een les Duits op het Kandinsky College (Nijmegen) in een tweede klas havo-vwo. De docente is Tanja Saksens. De leerlingen hadden op het moment van de opnames drie maanden Duitse les gehad.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.