Leerlingen krijgen meer inzicht in zichzelf met effectief leiderschap
praktijk
po

Leerlingen krijgen meer inzicht in zichzelf met effectief leiderschap

Basisschool Atlantis in Amersfoort werkt met The leader in me: effectief leiderschap voor leerlingen. Deze theorie van de Amerikaanse managementdeskundige Stephen Covey gaat uit van zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ze zijn vertaald naar zeven gewoontes die leerlingen houvast geven bij hun leerproces en hun persoonlijke ontwikkeling.

 • Deze video kan worden embed

Sinds 2010 werkt basisschool Atlantis in Amersfoort volgens de principes van Covey om een lerende cultuur en positief pedagogisch klimaat te creëren. Met de zeven gewoonten is er aandacht voor vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken. 

Zeven gewoonten van Covey voor leerlingen

De school werkt vanuit zeven gewoontes:

 1. Wees proactief
  Met de gewoonte van keuzevrijheid leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.
 2. Begin met het einddoel voor ogen
  Met de gewoonte van visie moeten leerlingen het einddoel in gedachte nemen en ervoor gaan. 
 3. Belangrijke zaken eerst
  De gewoonte van integriteit en uitvoering houdt in dat leerlingen prioriteiten stellen en zich daaraan houden.
 4. Denk win-win
  Door het wederzijds voordeel als gewoonte aan te houden kan iedereen erbij winnen.
 5. Eerst begrijpen en dan begrepen worden
  De gewoonte van wederzijds begrip betekent dat leerlingen leren om oprecht te luisteren naar de ander. 
 6. Creëer synergie
  De gewoonte van creatieve samenwerking helpt om samen meer te bereiken dan ieder voor zich.
 7. Houd de zaag scherp
  Met de gewoonte van vernieuwing en goed voor jezelf te zorgen, kun je veel bereiken. 

De volgorde van de gewoonten is bewust gekozen en wordt gevisualiseerd als een boom. Bij de wortels van de boom staan de eerste drie gewoonten. Deze gewoonten gaan over jezelf en vormen de basis. De boomstam gaat over je relaties met anderen. Hier zie je gewoonte vier, vijf en zes terug. In de top van de boom vind je de zevende gewoonte: houd de zaag scherp. Deze gewoonte gaat over goed voor jezelf zorgen en het vinden van innerlijke balans.

Geen lesmethode, maar voorbeeldgedrag van de leraar

The Leader in Me is een integrale aanpak die werkt met de praktijk van alledag. Het uitgangspunt is het voorbeeldgedrag van de leraar. De leraar brengt de zeven gewoonten tot leven door de leerlingen er op speelse wijze bewust van te maken. Leraren geven daarmee woorden en inhoud aan de zeven gewoonten. 

Bij het uitpraten van een ruzie kun je leerlingen bijvoorbeeld wijzen op gewoonte vijf: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Door aan groepsdoelen en persoonlijke doelen te werken, schenk je aandacht aan gewoonte twee. Aan gewoonte vier, vijf en zes geef je woorden en inhoud door bijvoorbeeld met een stappenplan te werken waarmee leerlingen beter leren samenwerken: 

 1. Benoem het dilemma
 2. Wat is jouw idee?
 3. Wat is mijn idee?
 4. Wat zijn andere ideeën die we kunnen bedenken?
 5. Welk idee kiezen we?

Eerst zelf de zeven gewoonten leren

Alle leraren op basisschool Atlantis hebben een trainingstraject gevolgd en passen het gedachtegoed van Covey toe in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Sommigen zijn inmiddels zelf gecertificeerd Covey-trainer en geven trainingen in ‘de zeven gewoonten van effectief leiderschap’ aan collega’s op andere scholen. Ook voor ouders organiseert de school Covey-trainingen. 

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.