The leader in me: effectief leiderschap voor leerlingen

lerarenredactie | bijgewerkt op 12 september 2011

Basisschool Atlantis in Amersfoort werkt als eerste Nederlandse basisschool met ‘The leader in me’: effectief leiderschap voor leerlingen. De school werkt vanuit zeven eigenschappen of ‘gewoonten’ van effectief leiderschap, bedacht door de Amerikaan Stephen Covey.

Basisschool Atlantis heeft de principes van Covey ingevoerd om een open en lerende cultuur te bewerkstelligen. Alle leerkrachten hebben een trainingstraject gevolgd en passen het gedachtegoed van Covey toe in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Sommige leerkrachten zijn inmiddels zelf gecertificeerd Covey-trainer en geven op school trainingen in ‘de zeven gewoonten van effectief leiderschap’ aan collega’s en leerkrachten van andere scholen. Ook voor ouders organiseert de school Covey-trainingen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.