Systeemdenken: denkgewoonten

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 december 2009

Basisschool Amby werkt met systeemdenken. Vanuit het systeemdenken zijn ‘denkgewoonten’ ontstaan. Denkgewoonten zijn heel goed te gebruiken bij diverse lessen, conflictsituaties in de groep en reflectiemomenten. In deze video laten we zien hoe je denkgewoontes kunt integreren op een school.

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en een gezamenlijke visie. Bij systeemdenken gaat het om:

  • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg
  • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.